Článek: 3459 | Naposledy změněno: 28.02.2024

Zásoby - Parametry dotyku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Pokladní prodej


 

V aplikaci *1605 Pokladní prodej lze definovat tzv. parametry dotyku. Jedná se o doplnění možností jak s pořízením pracovat, jak jej omezit nebo nastavit jeho specifické fungování. Např. lze:

 • zakódovat vstup do detailu dokladu, položky, změny ceny nebo zadání slev
 • definovat procentuální výši Slevy 1 a 2
 • plnit poznámky ke slevám na položku bez nutnosti vstupu do detailu položky
 • nastavit podbarvení tlačítek pro platby

Nastavení parametrů dotyku

 • nastavení provedete v šabloně pořízení pokladního prodeje - vstup přes tzv. propisovačku - záložka Parametry dotyku:


Kód pro ověření PIN 

 • libovolný kód (heslo), který budou znát jen pověření pracovníci a s pomocí něj se dostanou do zamčených údajů
 • pokud tedy některý ze zamčených údajů bude třeba editovat v procesu pořízení dokladu, vstoupit bude možné pouze se zadáním tohoto PINu

Zamčení údajů

 • zatržením statusu Zamykat u příslušného údaje zajistíte, že oblusha nebude moci do dané sekce vstoupit ani ji editovat
  • Editace dokladu - tj. detail dokladu (tlačítko tří teček na hlavičce)
  • Editace položky - tj. detail položky (tlačítko tří teček pod numerologickou klávesnící dotyku)
  • Editace ceny - tj. tlačítko pro ceny (tedy možnost změnit prodejní cenu položky)
  • Sleva 1 a 2 - tj. tlačítka slev (použití slevy 1 a 2)
 • v procesu pořizování dokladu pak klikem na zamčený údaj spustíte výzvu k zadání kódu:


 • systém uživatele pustí dál pouze v případě, že zadá správný kód (PIN)

Procenta slev

 • je nutné je nastavit, pokud při pořizování obsluha může zákazníkovi na položku dát procentuelní slevu
 • systém umožní nastavení až dvou slev - tato procenta se pak automaticky propíšou na tlačítka slev


 • pokud údaj není zamčený, uživatel při pořizování dokladu může slevy zadávat libovolně, v opačném případě je nutné využít volbu zamčení s PIN kódem

Poznámka ke slevě

 • kromě zamčení slev a nastavení jejich výše lze také povolit zápis poznámky k položce
  • tzn. pokud obsluha klikne na tl. Sleva, pak tlačítko zůstane aktivní a do fooltextového pole bude možné připsat poznámku k položce (např. důvod přidělení slevy)
  • současně je možné kromě povolení zapsat poznámku i definovat, kolik min znaků musí text poznámky obsahovat


Barva tlačítek

 • pomocí palety barev lze definovat pro tlačítka druhů plateb, funkční tlačítka a tlačítka ze spodního menu vlastní barvu 
 • paletu otevřete pomocí KUKu - vyberte barvu, po uložení a znovunačtení dokladu budou tlačítka vizuálně upravena, např:


Klávesové zkraty pro tlačítka

 • pro tlačítka plateb a akcí ze spodního menu lze navíc vybrat klávesovou zkratku, která tlačítko spustí
 • nastavení provedete zatržením statusu "Zapnout zkratku" a výběrem příslušné zkratky z nabídky

Zobrazení tlačítek z menu "Dortík"

 • ve spodní části okna Pokladního prodeje je navíc menu, ze kterého lze volit další akce:
  • vykrytí objednávky
  • Účtenka
  • Úhrada FA
  • Doklad RZ
  • Otevření šuplíku
 • tyto akce jsou schované pod menu, ale lze je vytáhnout na obrazovku jako samostatná tlačítka
 • pro jejich vytažení je třeba zatrhnout status "Zobrazit"


Zpět na rozcestník Pokladní prodej

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    28.02.2024    | Článek:    3459    |     www.WinFAS.cz