Článek: 3390 | Naposledy změněno: 31.08.2023

Hlášení aplikací přípravků na ochranu rostlin *4075

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence osevních plánů  | Agroevidence


Hlášení se vytváří v aplikaci Elektronická hlášení*4075. Pro možnost vytvoření správného hlášení je potřeba kromě evidence aplikací POR, evidovat osevy i sklizně a číselníky plodin i přípravků na ochranu rostlin musí být spárovány s číselníky PF.

Potřebná nastavení

 • Data Portálu farmáře *4070 - návod +3171
  • Pro možnost párování číselníků plodin a přípravků na ochranu rostlin je potřeba v aplikaci stáhnout číselníky.
 • Číselník plodin *4030 - návod +1505
  • V číselníku je potřeba napárovat vlastní plodiny s plodinami PF.
 • Přípravky na ochranu rostlin *4032
  • V číselníku je potřeba napárovat vlastní POR s POR PF.
 • Číselník škodlivých organismů *4065 -
  • V číselníku je potřeba napárovat vlastní škodlivé organismy s organismy PF.

Podklady pro hlášení

Hlášení je vytvářeno ze záznamů v aplikaci Agroevidence *4010

 • Půdní bloky - návod +1864
  • Data doporučujeme stáhnout z Portálu Farmáře.
 • Osevní plány - návod +1866
  • Plán by měl určovat období, kdy činnosti na půdním bloku budou směrované na vybranou plodinu. Pro potřeby hlášení je navíc potřeba určit víceletost.
 • Pracovní činnosti  - návod +1511
  • Postřiky
   • U všech osevních plánů je potřeba zaznamenat všechny aplikace POR.

Postup odesílání hlášení

Hlášení je potřeba vytvářet a odesílat každy měsíc.

 • 1. Spusťte aplikaci Elektronické hlášení *4075.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Hl. POR".
 • 3. Zadejte základní paramerty vytvářeného hlášení.
 • 4. Klepněte na tlačítko "Načti".
 • 5. Ve zobrazeném okně zkontrolujte úplnost a správnost dat. Následně zavřete okno klepnutím na tlačítko "Zavřít".
 • 6. Pro odeslání hlášení stiskněte tlačítko "Odeslat".
 • 7. Pro uložení odeslaného hlášení klepněte na tlačítko "OK".
 • 8. Pokud se vám hlášení povedlo úspěšně odeslat, můžete si zobrazit případné chyby v odeslaném hlášení klepnutím na tlačítko "Kontrola".
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.08.2023    | Článek:    3390    |     www.WinFAS.cz