Článek: 3314 | Naposledy změněno: 30.03.2023

Intrastat - řešení chyb 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Intrastat


Příklady řešení chyb, které mohou nastat při kontrole před vygenerováním dat v aplikaci *8300 Intrastat.

Před vytvořením nového výkazu pro Celní správu za dané období je nutné zkontrolovat data. Kontrolu provádíme přímo v aplikaci *8300 přes tlačítko Kontroly.


Určíme si, za jaký směr pohybu kontrolujeme a za jaké období.


Kontrola 1 - Doklady bez Intrasatu

V případě, že kontrola odhalí doklady bez Intrastatu, zobrazí se tabulka s doklady, kterým data chybí. Z tohoto okna lze do dokladu vstoupit, označením vybraného dokladu (upravovat lze doklady postupně či naráz, použitím tlačítka
). Po stisknutí tlačítka Opravit, program přejde do pořízení, přímo na zaškrtnutý doklad. 


 Po vybrání šablony, kterou je doklad pořízen (program šablonu označí), je třeba doplnit na záložce Ostatní data pro Intrastat. 


Pro automatické doplnění dat pro Intrastat je třeba klienta zaevidovat do aplikace *8319 Nastavení parametrů. 

!Pozor, důležité je uvádět hlavního klienta, po té se bude nastavení vztahovat i na všechny jeho pobočky!

 

Kontrola 2 - S již neplatným kódem nomenklatury

V tomto případě je třeba vybrat nový platný kód nomenklatury dle Celního úřadu. Na kartě položky přes tlačítko Intrastat vybereme platný kód. Nutná aktualizace číselníků, nabídnou se pouze platné kódy nomenklatury k danému dni. (Aktualizaci provedete přes tlačítko Akt. číselníky)


 

Kontrola 3 - S chybějícím kódem nomenklatury

Zde je postup stejný, jako u kontroly 2.

 

Kontrola 4 - Chybějící hmotnost

Na kartě položky, kterou nám zobrazila kontrola doplníme na záložce Další údaje hmotnost Netto a MJ.


 

Kontrola 5 - Chybějící měrná jednotka hmotnosti

Na kartě položky, kterou nám zobrazila kontrola doplníme na záložce Další údaje  měrnou jednotku.

 

Kontrola 6 - Chybějící přepočet měrné jednotky na Kg

Tako kontrola upozorní na chybějící přepočet měrných jednotek na Kg v aplikaci *8098 Převodník jednotek. V našem případě evidujeme položku v gramech, chybí nám tedy převod 1 000 g = 1 kg.


Kontrola 7 - Porovnání vykazovaných MJ proti skladovým MJ

Obdoba kontroly č.6, jedná se ale o jednotky statistické (nikoliv hmotnostní). Každý statistický kód má svoji měrnou jednotku, je potřeba doplnit převod MJ v aplikaci *8098 Převodník jednotek. (Např. automobilové sklo evidujeme v ks - přiřadíme kód nomenklatury pro sklo a ten udává, že se musí vykazovat v m2, proto je třeba zadat přepočet.)

Kontrola 8 - Chybějící kód země pro vykazování

Zkontrolujte v aplikaci *8004 Číselník zemí, zda je u dané zěmě vyplněný akronym pro Intrastat. Kontrola 9 - Chybějící země původu

Kontrola najde položky (použité na dokladech v zadaném období), kde není vyplněna země původu. Přes tlačítko opravy, nás kontrola přenede na kartu položky. Přes záložku Další údaje vyplníme zemi původu položky.


Autor:    HÁJKOVÁ Hana    | Posl.změna:    30.03.2023    | Článek:    3314    |     www.WinFAS.cz