Článek: 3241 | Naposledy změněno: 23.01.2023

Dispečink - Monitor linek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Dispečink (Monitor linek)


Aplikace *1665 Monitor linek slouží k seskupení jednotlivých závozů a jim příslušných dokladů. Jejím prostřednictvím lze sledovat stav jednotlivých linek a závozů pro klienty (včetně jejich adres a kontaktů), lze provádět hromadnou tvorbu DL i faktur a tisknout.

Výchozí nastavení aplikace doporučujeme provádět v kooperaci s technickou podporou zásob a příslušným nastavením konektoru pro Netto Control. Je třeba použít speciální konta a šablony, které budou s konektorem korespondovat.

Popis okna

 • okno Monitoru linek je rozděleno do tří hlavních částí


 • 1 - filtrační parametry
  • ve velkém množství závozů je možné zobrazená data zafiltrovat podle data, dní závozu, linky nebo klienta
  • po spuštění aplikace se automaticky naplní filtr pro datum s aktuálním datem +1
 • 2 - seznam linek v daném období - možné kliknutím vybrat (modré podbarvení)
 • 3 - seznam konkrétních rozvozových míst vybrané linky

Práce s adresami klientů

 • přímo z Monitoru linek je možné si prohlédnout existující seznam klientů pro danou linku - tlačítko Adresy
  • jde o pouhé zobrazení adres (dle nastavení v *1666 Plánování linek)


 • Obdobně lze zobrazit kontakty pro konkrétní závozové místo klienta - tlačítko Kontakty
  • jde o zobrazení seznamu jmen a kontaktů na dané osoby (existující kontakty jsou zapsány číslem (=počet zápisů) v příslušném sloupci)


 • kontakt samotný pak otevřete klikem na příslušné číslo

Objednávky

Nová objednávka

 • pokud stojíte na zastávce, na které neexistuje objednávka, vytvoříte ji pomocí tlačítka (Ctrl+) Obj.
 • automaticky se otevře šablona pořízení objednávky, aniž byste museli zadávat klienta a linku
 • objednávku pořídíte klasickým způsobem (jako byste postupovali v *8720 Příjem/výdej) a uložite

Editace objednávky

 • pokud stojíte na zastávce, která již má přiřazenou objednávku a chcete ji upravit, postupujete stejně jako v případě nové objednávky - tlačíko (Ctrl+) Obj.
 • dostanete se do pořízení objednávky, kde můžete provést editaci a změny uložíte

Kontroly objednávek

 • v Monitoru linek máte navíc možnost hlídat duplicitní objednávky (tzn. duplicitně objednané položky) pro daný rozvoz
 • kontrolu provedete pod tlačítkem Refresh --> pod šipečkou vyberte volbu "R: Kontrola duplicit"
 • zobrazí se sestava duplicitních objednávek

Dodací listy

Vytvoření DL pro vybranou linku

 • dodací listy můžete hromadně vytvořit pro danou linku
 • vyberte řádek s linkou v daném období (tj. v části 2 Monitoru linek)
 • tlačítko Obj->DL
 • automaticky proběhne tvorba dodacích listů pro zvolenou linku
 • ve sloupci pro DL (vedle objednávek) se zobrazí stejné číslo pro DL

Vytvoření DL pro vybranou zastávku

 • dodací listy lze tvořit také přímo pro zastávku
 • vyberte řádek s příslušnou zastávkou (tj. v části 3 Monitoru linek)
 • a stiskněte CTRL + tlačítko Obj->DL
 • automaticky proběhne tvorba dodacích listů pro zvolenou zastávku
 • ve sloupci pro DL se zobrazí číslo (počet DL)

Fakturace

 • faktury z dodacích listů vytvoříte pomocí tlačítka Fakturuj

Export dokladů z monitoru linek

 • na šabloně monitorulinek je možné definovat způsob exportu dokladů podle nastavení *224/*215 - viz. návod na nastavení +3170.
 • k odeslání dat dle nastavení dojde souběžně s tiskem dokladů (Dodací list, Faktura, Objednávka)
 • pokud dochází k opakovanému tisku - varuje systém obsluhu před duplicitou a uživatel může zvolit doklady, které se mají/nemají odeslat - v okně výběru.
 • pod tlačítkem historie lze vyvolat přesnou historii exportů


Zpět na rozcestník "Dispečink (Monitor linek)"

Autor:    Ing. ČUHEL Bohdan    | Posl.změna:    23.01.2023    | Článek:    3241    |     www.WinFAS.cz