Článek: 3230 | Naposledy změněno: 31.10.2022

Hlášení hnojení *4075

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence osevních plánů  | Agroevidence


Aplikace slouží k odesílání elektronického hlášení hnojení. Pro možnost vytvoření správného hlášení je potřeba kromě evidence hnojení, evidovat osevy i sklizně a číselníky plodin i hnojiv musí být spárovány s číselníky PF.


 

Potřebná nastavení

 • Data Portálu farmáře *4070 - návod +3171
  • Pro možnost párování číselníků plodin a hnojiv je potřeba v aplikaci stáhnout číselníky.
 • Číselník plodin *4030 - návod +1505
  • V číselníku je potřeba napárovat vlastní plodiny s plodinami PF.
  • U plodiny musí být uvedeny užitkové směry (návod +3166) a typy produktů (návod +3185).
 • Hnojiva *4031 - návod +1508
  • V číselníku je potřeba napárovat vlastní hnojiva s hnojivy PF.
  • Při vytváření hnojiv je důležité, aby všechna hnojiva měla v číselníku vyplněný údaj "Druh pro hlášení".
  • U hnojiv, která nelze spárovat s číselníkem PF, je nutné vyplnit množství obsažených živin.

Podklady pro hlášení

Hlášení je vytvářeno ze záznamů v aplikaci Agroevidence *4010

 • Půdní bloky - návod +1864
  • Data doporučujeme stáhnout z Portálu Farmáře.
 • Osevní plány - návod +1866
  • Plán by měl určovat období, kdy činnosti na půdním bloku budou směrované na vybranou plodinu.
 • Pracovní činnosti  - návod +1511
  • Osevy
   • U všech osevních plánů je třeba zaznamenat, kdy byl pozemek oset.
  • Hnojení
   • U všech osevních plánů je potřeba zaznamenat všechny aplikace hnojiv.
  • Sklizně
   • Pokud je plodina v daném roce sklizena, je potřeba zaznamenat sklizeň veškerých jejich vyprodukovaných produktů (hlavních i vedlejších).
   • Pokud je některý z vyprodukovaných produktů ponechán na poli a zapraven, je potřeba zaškrtnout status "Zapraveno" a do údaje "Hnojivo" vybrat položku rostlinného zbytku. Tato sklizeň bude do elektronického hlášení odesílána jako hnojení.

Postup odesílání hlášení

Hlášení je možné vytvářet ve dvou základních typech: Kompletní, kdy je hlášení tvořeno za celý aktuální rok a Kontrolní, při kterém si uživatel může zvolit období. za které má být hlášení vytvářeno.

 • 1. Spusťte aplikaci Elektronické hlášení hnojení *4075.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 • 3. Vyplňte hlavičku hlášení:
  • a) Doklad: Vyplňte číslo dokladu pro vlastní identifikaci.
  • b) Typ hlášení: Vyberte Kompletní nebo Kontrolní hlášení.
  • c) Datum od / do: Zadejte období pro nápočet dat.
  • d) Rozsah: Vyberte zda se do hlášení mají načítat pouze pastvy, hnojení nebo všechna data.
  • e) Středisko: Údaj není potřeba vyplňovat.
 • 4. Klepněte na tlačítko "Načti".
 • 5. Ve zobrazeném okně zkontrolujte úplnost a správnost dat. Následně zavřete okno klepnutím na tlačítko "Zavřít".
 • 6. Pro odeslání hlášení stiskněte tlačítko "Odeslat".
 • 7. Pro uložení odeslaného hlášení klepněte na tlačítko "OK".
 • 8. Pokud se vám hlášení povedlo úspěšně odeslat, můžete si zobrazit případné chyby v odeslaném hlášení klepnutím na tlačítko "Kontrola".
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.10.2022    | Článek:    3230    |     www.WinFAS.cz