Článek: 3225 | Naposledy změněno: 14.10.2022

Zásoby - Položka vícenákladu/slevy 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

Rozpočet vícenákladu nebo slevy lze při pořízení příjmu v aplikaci *8720 Příjem/Výdej řešit zásobovou položkou se statusem "Vícenáklad/sleva". Tento status zajistí, že dojde k rozpuštění ceny položky vícenákladu/slevy na dokladu do skladové ceny zásobové položky.

Nastavení položky vícenákladu/slevy

Označení statusu "Vícenáklad/sleva" se provádí v aplikaci *8718 Položky ZVS přímo na kartě položky vícenákladu nebo slevy na záložce "Obaly,klasif".

    

Příklad rozpočtu vícenákladu


Pokud je vícenáklad 1000,-Kč, jako na uvedeném dokladu příjemky, dojde k rozpuštění skladové ceny do zásobové položky ve skladové kartě následovně:

  • na záložce "Ceny dokladu" je uvedena cena 1000,-Kč

  

  • na záložce "Skladové ceny" je již cena 1100,-Kč povýšena o vícenáklad

  

Příklad rozpočtu slevy

  

Pokud je sleva 1000,-Kč, jako na uvedeném dokladu příjemky, dojde k rozpuštění skladové ceny do zásobové položky ve skladové kartě následovně:

  • na záložce "Ceny dokladu" je uvedena cena 1000,-Kč

  

  • na záložce "Skladové ceny" je již cena 900,-Kč ponížena o slevu

  

  • v obou případech má položka vícenákladu/slevy po rozpočítání do zásobové položky ve skladové kartě nulovou skladovou cenu


 


 

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    14.10.2022    | Článek:    3225    |     www.WinFAS.cz