Článek: 3161 | Naposledy změněno: 17.06.2022

Porovnání kalkulací nákladových cen

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výroba - rozcestník | Kalkulace cen výrobků


 

Při tvorbě nové kalkulace nákladových cen v aplikaci *5549 Kalkulace cen je možné si pro kontrolu provést porovnání výsledků kalkulací dle rozdílných vstupů

Vstupy nebo také zdroje vstupních cen do kalkulace je nutné předem nadefinovat v *5548 Způsob kalkulace nákladových cen výrobků - viz. návod +3107. Zde jsou definovány způsoby dohledání zdrojové ceny pro vstupy (suroviny a obaly), polotovary a zpracovací náklady.

Porovnání kalkulací provádíme v aplikaci *5549 při tvorbě konkrétní kalkulace. 


Tlačítko Porovnat kalkulace vyvolá nové okno, kde jsou v levé části převzaty (bez možnosit editace) parametry načtení pro kalkulací. V pravé části jsou zvoleny konkrétní způsoby výpočtu kalulací, nadefinované v číselníku *5548.


Tlačítko Porovnej spustí porovnání dle nadefinovaných pravidel.


Z okna je možný i opis dat a další export dat, např. do excelu.

POZOR!!

Pokud systém v některém kroku nedohledá žádnou uloženou hodnotu pro vytvoření správné kalkulace, označí pole, pro které nedohledal hodnotu červeně.

                               

 

Zpět na rozcestník "Kalkulace cen výrobků"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    17.06.2022    | Článek:    3161    |     www.WinFAS.cz