Článek: 3115 | Naposledy změněno: 28.03.2022

Zásoby - Kopírování dokladů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

Jakýkoli již vytvořený zásobový doklad lze překopírovat do jiného dokladu.

Obecný postup

 • Příklad: kopírování příjemky do dokladu spotřeby
 • Byla vytvořena tato příjemka:


 • v aplikaci *8720 Příjem/výdej zvolte šablonu pro spotřebu


 • Vyplňte hlavičku dokladu, datum a sklad
 • Pod šipkou u tlačítka Objednávky vyberte funkci Položky dle vzoru


 • V otevřeném okně vyplňte klienta a čáíslo pohybu, ze kterého kopírujete doklad (v tomto případe pohyb 10)


 • po vyplnění čísla pohybu program nabídne doklad(y) pro kopírování
 • vyberte doklad zaškrtnutím pole ve sloupci A/N a stiskněte tlačítko OK


 • nyní se objeví obsah vybraného dokladu
 • v sekci Přebírat zatrhněte údaje, které chcete mezi doklady převzít
  • Doporučení: vždy zaškrtnite údaj Sklad - tzn., že se překopíruje i sklad přiřazený k jednotlivým položkám (jinak bude doplněn sklad z hlavičky dokladu ke všem položkám shodně)


 • pokud pro nově tvořený doklad potřebujete ke kopírovaným položkám jinou MJ, můžete v tomto místě jednotku změnit přímo u dané položky
  • sysém automaticky přepočítá množství a cenu položky
  • POZOR! přepočet zafunguje v pořádku pouze v případě, že je zadán správný převod MJ v *8723 Převod měrných jednotek ZVS


 • pokud máte parametry pro kopírování nastavené, potvrďte OK
 • otevře se hlavička nově tvořeného dokladu - stiskněte tlačítko Položky
 • v tento moment dojde k překopírování položek z příjemky do dokladu spotřeby (vše s ohledem na zadané parametry pro kopírování)


 • jestli načtené položky a jejich údaje sedí (v tomto okně můžete ještě ručně provést změny), uložte OK

Tip

 • pokud už předem víte, že příjemku budete kopírovat do výdejového dokladu, pak je dobré při jejím pořizování doplnit k položkám klíče 
 • klíče se pak automaticky přesunou do výdejového dokladu (např. spotřeby)

 

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    28.03.2022    | Článek:    3115    |     www.WinFAS.cz