Článek: 3107 | Naposledy změněno: 16.03.2022

Potřebná nastavení před kalkulací cen výrobků

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výroba - rozcestník | Kalkulace cen výrobků


 

Než použijete aplikaci pro kalkulaci cen výrobků, je nutné, abyste měli nastaven způsob výpočtu ceny na položce a receptury v kusovníku.

Způsob výpočtu ceny na položce

 • nastavíte pro suroviny na kartě položky v aplikaci *8718 Položky ZVS
 • na záložce Obaly, klasif. vyberte, která cena suroviny bude zdrojem pro výpočet kalkulace výrobku = Způsob výpočtu ceny (kalk.)
  • defaultně nastavena "Akt. sklad. cena" (nejčastější způsob)


 • Poslední nákupní cena - cena posledního příjmu (příjem = nákup + převod příjem + produkce)
 • Aktuální skladová cena - předběžná skladová cena tj.stejná jako se např. nabízí při pořizování spotřeby
 • Průměrná nákupní cena za období - průměr všech příjmových cen za kalkulační období
 • Předpokládaná nákupní cena - předpokládaná nákupní cena uložená na stanovené cenové hladině
 • Dle výrobní ceny - výrobní ceny uložené v *8741

Upozornění:

 • Nastavení způsobu výpočtu ceny na položce je vhodné provést v případě, kdy v následujícím bodě (číselníku *5548) pro vstupy vyberete variantu převzít z položky ZVS

 

*5548 Způsob kalkulace nákladových cen výrobku

 • definice možných způsobů kalkulace pro položky výrobku obsažené v nadefinované receptuře
 • nejčastější jsou dle receptury nebo dle skutečnosti (zohlední použití nadefinovaných ale i nenadefinovaných náhrad)
 • Pro položky vstupů, polotovarů a zpracovacích nákladů je možné zvolit z možností:
  • aktuální skladová cena
  • průměrná nákupní cena (za období kalkulací)
  • předpokládáná nákupní cena
  • poslední nákupní cena
  • výrobní cena
  • převzít z položky ZVS - bude se řídit nastavením způsobu výpočtu ceny na kartě položky (viz bod výše)


*5554 Receptury

 • nadefinujte receptury (výrobní operace nebo bourací normy), které budou sloužit pro výpočty nákladových cen výrobků

Směr receptury: Spojování

 • má více vstupů a jeden výstup
 • např. výrobní operace


Směr receptury: Rozpad

 • má jeden vstup a více výstupů
 • např. bourací normy


 • u bouracích norem je třeba navíc nastavit tzv. nákladový koeficient, který udává podíl ocenění jednotlivých výstupů tak, že platí:

                     Nákladová cena suroviny = celková vstupní cena suroviny/celkové množství výrobků * nákladový koeficient

 • Příklad:


 

Zpět na rozcestník "Kalkulace cen výrobků"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.03.2022    | Článek:    3107    |     www.WinFAS.cz