Článek: 3096 | Naposledy změněno: 21.02.2022

Externí identifikátory vozidel

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence vozidel |


Tyto údaje primárně slouží k propojení s dalšími systémy. Pomocí těchto údajů lze evidenci propojit se systémy čerpacích stanic a GPS.

Systémy k napojení:

 • GPS
  • WEBDISPEČINK
 • Čerpací stanice
  • PROTANK DYNAMICS
  • EVOTECH

Externí identifikátory vozidel

 • GPS
  • GPS jednotka (Kód GPS jednotky)
   • Údaj slouží ke spárování vozidla s poskytovatelem dat GPS.
  • GPS SIM (Telefonní číslo jednotky)
   • Údaj slouží ke spárování vozidla s poskytovatelem dat GPS.
  • GPS čip nástroj (Dallas čip)
   • Údaj slouží ke spárování přípojného vozidla s poskytovatelem dat GPS.
  • ID GPS
   • Údaj slouží k propojení systémů. Využívá se např. při stahování dat GPS.
 • Čerpací stanice
  • PHM čip 1
   • Údaj slouží ke spárování vozidla s poskytovatelem dat čerpacích stanic.
  • PHM čip 2
   • Údaj slouží ke spárování vozidla s poskytovatelem dat čerpacích stanic.
  • ID PHM
   • Údaj slouží k propojení systémů. Využívá se např. při stahování dat transakcí tankování.

Zápis identifikátorů do evidence

 • Identifikátory lze do evidence zapisovat dvěma způsoby.
 • Údaje je možné zapisovat přímo v okně pro úpravu vozidel na záložkách Mechanizace a Tankování. Při zápisu hodnot do těchto pozic dochází vždy pouze k přepisu původních údajů.


 • Druhou možností zápisu je využití funkce Externí identifikátory. Po stisknutí tlačítka této funkce se uživateli zobrazí okno, ve kterém může evidovat konkrétní období, kdy byl údaj platný. Údaje je potřeba zapisovat chronologicky.


 

Omezení úprav a mazání pořízených identifikátorů

 • Omezením možnosti úprav identifikátorů, slouží především pro vynucení jejich historizace.

Nastavení

 • Omezení je potřeba nastavit v šabloně základního pořízení a šabloně pro úpravu externích identifikátorů.
 • V šabloně základního pořízení vozidel je potřeba na záložce "Rozšířené" v bloku "Identifikace stroje" nastavit "Zakázat editaci externích identifikátorů". Tímto zakážete možnost upravovat identifikátory v základním pořízení.
 • V šabloně okna Externí identifikátory nastavte také zákaz editace. Tímto nastavením omezíte možnost editovat a mazat dříve pořízené identifikátory, bude možné pouze upravovat data jejich platnosti a pořizovat nové identifikátory.

Pozn.: Pro vynucení historizace čipů řidičů si můžete v aplikaci Druhy identifikátorů *3047 nastavit "Zablokovat výmaz identifikátorů".

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.02.2022    | Článek:    3096    |     www.WinFAS.cz