Článek: 3083 | Naposledy změněno: 26.01.2022

Intrastat - Kontrolní sestavy 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Intrastat


 

Pro přehledné zobrazení odeslaných dat jsou ve WF nadefinovány pevné sestavy


Podklady pro Intrastat

 • slouží jako podklad pro ruční odeslání
 • můžete zvolit:
  • podle čeho se má konečná sestava součtovat (souhrn položek, detail za doklady nebo detail za kód zboží)
  • období, za které chcete požadovaná data zobrazit
  • směr pohybu (odeslání x přijetí)


 • po navolení parametrů stiskněte tlačítko Sestava


Kontroly Intrastat

 • po spuštění vyberete z nabídky kontrol pro Intrastat a potvrdíte OK


 • výstupem je sestava s chybami (pokud je prázdná, je vše v pořádku)


Zpět na rozcestník "Intrastat"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    26.01.2022    | Článek:    3083    |     www.WinFAS.cz