Článek: 3082 | Naposledy změněno: 26.01.2022

Intrastat - výkaz

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Intrastat


 

 • Stěžejní aplikací pro vykazování je *8300 Intrastat, prostřednictvím níž vyexportujete data k podání hlášení
 • V horní části okna se zobrazuje konkrétní transakce a v dolní části obrazovky jsou data obsažená v jednotlivých odeslaných/přijatých hlášeních
 • Pro podání nového hlášení je třeba vykonat následující kroky:
  • 1 Aktualizace číselníků
  • 2 Kontroly dat
  • 3 Přidání nového výkazu
  • 4 Export dat


1 Aktualizace číselníků

 • Nejdříve aktualizujte číselníky pro Intrastat v souladu s Celní správou
 • Postup aktualizace:
  • tlačítko Akt. číselníky
  • V tabulce "Změněné data číselníků" potvrdíme výběr všech číselníků (doporučujeme) a nebo vybereme ty číselníky, které chceme aktualizovat


 • Po úspěšně provedené aktualizaci číselníků se objeví  potvrzení:


Doporučení:

 • Aktualizaci číselníků je vhodné provést před každým vykazováním pro Intrastat
 • vždy použijte tlačítko Akt. číselníky (namísto ručního upravování kódů nomenklatur v souladu s číselníkem, apod.)

 

 • jednotlivé číselníky naleznete ve stromě WinFASu (lze do nich vstupovat ručně):


2 Kontroly dat

 • abychom se vyvarovali chyb při vykazování je potřeba provést kontroly dat (a případně opravit)
 • Postup:
  • tlačítko Kontroly
  • zvolte směr pohybu zboží a období, ve kterém chcete kontroly provést
  • pomocí tlačítka Vyber vše + a následně Kontroluj spustíte všechny kontroly naráz
  • pokud některá z nich skončí chybou, zvolte jednotlivě a proveďte kontrolu zvlášť


 • Vysvětlivky kontrol:
  • 1- vyhledá všechny doklady v zadaném období, kde nejsou vyplněny údaje nutné pro vykazování
  • 2 - vyhledá všechny neplatné kódy nomenklatury použité na položkách v rámci celého skladu
  • 3 - vyhledá všechny položky, kde kód chybí (na dokladech v rámci zadaného období)
  • 4 - vyhledá všechny položky s nevyplněnou hmotnosti "netto"
  • 5 - vyhledá všechny položky s chybějící měrnou jednotkou hmotnosti [Pokud se nám tato jednotka nenabízí, je třeba změnit v aplikaci *8006 Číselník měrných jednotek u hmotnostních jednotek na hmotnostní]
  • 6 - zjistí, zda jsou zadané přímé přepočty měrných jednotek na kg [např. jeden 25 kg pytel = 25 kg]
  • 7 - obdoba kontroly č.6, jedná se ale o jednotky statistické (nikoliv hmotnostní) [např. automobilové sklo evidujeme v ks - přiřadíme kód nomenklatury pro sklo a ten udává, že se musí vykazovat v m2, proto je třeba zadat přepočet]
  • 8 - kontroluje číselník zemí, zda mají vyplněný akronym pro Intrastat [kontrola hodnotí pouze vyplnění údaje akronymu, neprobíhá kontrola aktualizace obsahu číselníku zemí (členství států v EU, státní měna ...)= číselník není aktualizován z webu celní správy]
  • 9 - vyhledá všechny položky (použité na dokladech v zadaném období), kde není vyplněna země původu.

3 Přidání nového výkazu

 • nový výkaz pro referenční odbobí vytvoříte v *8300 Intrastat postupem:
  • tlačítko Přidej
  • zvolte směr pohybu (odeslání x přijetí zboží)
  • vyplňte období pro vykázání
  • tlačítko Import dat (provede import z řízení zásob)
  • potvrďte OK
   • Pozn: pokud není zadán aktuální kurz - načtěte z internetu


4 Export dat

 • Posledním krokem celého vykazování pro Intrastat je export dat
 • Po rozbalení šipky u tlačítka Export si zvolíme v jakém formátu chceme data uložit na disk
 • Vykážeme data na celní správě v aplikaci InstatDesk

Zpět na rozcestník "Intrastat"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    26.01.2022    | Článek:    3082    |     www.WinFAS.cz