Článek: 3081 | Naposledy změněno: 26.01.2022

Intrastat - evidence údajů 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Intrastat


 

Aby bylo možné z aplikace *8300 Intrastat provést export dat pro jeho vykázání, je nutné dodržet podmínky pro správu a přiřazení aktuálních údajů:

 • Položky ZVS - doplnění údajů pro Intrastat na kartě položky
 • Doklady - při pořizování dokladů, které budou součástí výkazu, vyplnit údaje pro Intrastat
 • Klietni - správně naplnit adresu, DIČ a zemi původu v číselníku klientů (pozor - zahraniční klienti musí mít přidělen údaj PSČ)
 • Parametry dodavatele/odběratele - nepovinné, ale doporučujeme - *8319 Nastavení parametrů

Upozornění:

 • Číselník nomenklatury Celní správa často aktualizuje, je třeba tyto aktualizace hlídat a dle nich také evidovat ve WinFAS.
 • Aktualizaci číselníků provádějte z aplikace *8300 Intrastat.

 

Pořízení položky a editace kódu Intrastatu

 • V aplikaci *8718 Číselník položek ZVS při zakládání nové položky nebo při úpravě stávající.
 • Na záložce Další údaje vyplníme údaje pro Intrastat:
  • hmotnost netto
  • MJ (odpovídající celnímu sazebníku - *8302 Číselník kódů zboží)
  • zemi původu (při editaci postupujte výběrem přes KUK nebo pomocí tlačítka F7)


 • Stisknutím tlačítka Intrastat přiřadíme k položce číslo z celního sazebníku v kartě "Zařazení položky do celního sazebníku pro Intrastat" opět prostřednictvím KUKu (F7)


 • Přiřazení jednotlivých položek k položkám celního sazebníku je možné provádět i upravovat v číselníku *8749 Položky v Intrastatu


Doklady pro zahraniční obchod

 • V případě, že pořizujeme doklady pro zahraniční obchod, je nutné vyplnit pole pro Intrastat
 • Doklady vyvoláme z aplikace *8720 Příjem/výdej nebo *8757 Prohlížení zásobových dokladů
  • v kartě dokladu najdete údaje pro Intrastat na záložce Ostatní
  • po vyplnění políčka Datum systém povolí údaje evidovat
  • výběr údajů je vhodný provést prostřednictvím KUKu nebo klávesy F7
  • Pozn: pokud máte nadefinovány parametry pro dodavatele/odběratele (viz níže) - po vyplnění datumu se údaje automaticky natáhnou podle vybraného klienta


 

Nastavení parametrů dodavatele/odběratele

 • pro zahraniční dodavatele/odběratele, kteří se často opakují, je možné ve WinFAS nastavit parametry
  • ty se budou dle vybraného klienta automaticky doplňovat při pořízení dokladu (po zadání datumu pro Intrastat)
 • cílem je ulehčení práce s Intrastatem pro uživatele
 • nastavení provedete v aplikaci *8319 Nastavení parametrů
 • parametry zadáváme vždy u hlavního klienta - data se doplní automaticky i na doklady, které vystavíte na některou z poboček hlavního klienta.


 • při zadávání parametrů je nutné vždy přesně definovat údaje o dodavateli/odběrateli:
  • směr zboží (přijetí x odeslání)
  • klient (dodavatel x odběratel)
  • platnost zadaného parametru
  • parametry pro Intrastat (kraj, transakce, dodací podmínka, druh dopravy, zvláštní pohyb)

                  ! Vyplňují se informace o zahraničním klientovi, do pole Kraj tedy vyplníme údaj 99 - Kraj nelze určit.

Zpět na rozcestník "Intrastat"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    26.01.2022    | Článek:    3081    |     www.WinFAS.cz