Článek: 3069 | Naposledy změněno: 05.01.2022

Zásoby - Cenotvorba - úvod

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Struktura zásob


 

Kde najdeme

 • ve stromě WinFASu je centovorba (prodejní ceny) zařazena jako Ceny položek mezi číselníky:


Popis

 • prodejní cenu lze tvořit variabilně dle potřeby, zdrojem mohou být (návod +1166):
  • skladová cena
  • skladová cena + skladová přirážka
  • skladová cena + obchodní přirážka
  • prodejní cena z číselníku položek
  • prodejní cena dle cenové hladiny
 • každý klient může mít přidělenou vlastní cenovou hladinu (návod +2964)
 • k cenové hladině se váže cena v ceníku a slevy
 • ceny lze sdružovat do cenových akcí
 • slevu můžete nastavit na cenovou hladinu, anebo na skupinu položek
 • můžete nastavit různé množství cenových hladin
 • cenové hladiny mají svoji hierarchii a ta určuje postup stanovení prodejní ceny a uplatnění slev - příklad ve schématu:


 • program při volbě prodejní ceny postupuje od hladiny, kam patří klient, k základní cenové hladině (viz schéma)
 • v případě, že není nadefinována cena v základní cenové hladině, pak je za ni považována cena z číselníku položek
 • hlavní číselník pro práci s prodejnícmi cenami: *8729 Základní prodejní ceny (návod +2965)

Zpět na rozcestník "Struktura zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    05.01.2022    | Článek:    3069    |     www.WinFAS.cz