Článek: 3067 | Naposledy změněno: 05.01.2022

Zásoby - Položky - úvod

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Struktura zásob


 

Kde najdeme

 • ve stromě WinFASu jsou položky zařazeny pod číselníky RZ:


 • základní číselník pro definici položky: *8718 Položky ZVS (návod +1906)
 • ostatní číselníky nabízené v sekci pro položky závisí na potřebách uživatelů (vyjma povinných - viz níže)

Základní (povinné) údaje:

1) Číslo položky 

 • číslo položky lze pořizovat ručně nebo generovat automaticky dle nastavení ve WF
 • podmínkou je existence tzv. masky položky, na které vydefinujete způsob zadávání čísla položky
  • ruční
  • automatické - např. do čísla položky začleníte skupinu zboží, vlastnost, apod.


 • ve stromě WinFASu jsou číselníky pro definici masky zařazeny zde:


 • Povinné: *8703 Masky*8704 Složení masky (návod +3041)

2) Název položky

 • musí být obsažen hlavní název položky
 • používat můžete libovolný počet dalších značení pro položky (např. cizojazyčné názvy, dodavatelské označení, umístění na skladě, odběratelské názvy a jiné údaje)


 • pro definici jiných názvů použijete číselníky (návod +3274):
  • *8709 Číselník druhů názvů
  • *8737 Hodnoty značení
 • povinný je alespoň 1 druh názvu jako hlavní (většinou položky FAS)

3) Měrná jednotka

 • každá položka musí mít svou hlavní měrnou jednotku - tzv. referenční
 • navíc pak libovolný počet jiných MJ (například ks, kartony, pytle, apod.)
 • pro definici dalších MJ použiteje číselník *8723 Převod měrných jednotek (návod +2383)

4) DPH

 • definujete sazbu DPH (na výběr při zakládání položek)

5) Účetní skupina

 • každá položka musí být zařazena do tzv. účetní skupiny, která určuje, jak se budou jednotlivé pohyby na položce účtovat

Další údaje

 • vyjma výše popsaných povinných údajů na položce, pak můžete definovat velké množství dalších, například:

Podmnožiny položek

 • položky můžete rozdělit do libovolného počtu skupin pomocí tzv. podmnožin
 • číselník: *114 Podmnožiny položek (návod +2655)
 • definice pomocí výčtů nebo rozsahů
 • skupiny podmnožin můžete stavět do tzv. stromu podmnožin (např. při napojení WinFASu na e-shop)
 • užití podmnožin - např. pro filtrace v systému, omezení nabídky položek v KUKu, shrnutí v kontrolních sestavách, rozdělení zboží na eshop, apod.

Zpět na rozcestník "Struktura zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    05.01.2022    | Článek:    3067    |     www.WinFAS.cz