Článek: 3007 | Naposledy změněno: 27.10.2021

Zásoby - Vzory holdingových položek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

Upozornění:

Tento návod slouží pouze pro oprávněné osoby:

 • adminy - tj. osoby, které v rámci holdingování položek mají nejvyšší kompetence - mohou určovat základní strukturu číslování položek, vytvářet tzv. vzory a provádět kompletní replikace
 • správce - tj. osoby, které jsou v rámci holdingu pověřeny zakládáním nebo úpravou holdinogvých položek ve firmě zvolené pro jejich údržbu

 

Podmínka: vzory pro tvorbu holdingových položek mohou vytvářet pouze admini, ale správci smí na jejich strukturu nahlédnout a pracují s nimi při zakládání hold. položek.

Vzory položek a jejich funkce

= část masky položky, kterou chce mít firma (příp. admin) pevně řízenou a jasně stanovenou napříč celým holdingem

 • vzor například může zastupovat určité skupiny nebo druhy položek (a ty odlišit částí masky - pozicemi v čísle položky)
 • zadané vzory budou udávat první znaky v číselné řadě holdingových položek a mohou mít přidělené údaje:
  • typ holdignové položky
  • seznam povolených účetních skupin
  • sazba DPH
  • ID a kód správce dané skupiny holdingových položek (každý vzor může mít přidělenou vlastní odpovědnou osobu - správce, který vytváří holdingové položky podle tohoto vzoru - danou skupinu a druh)
  • MJ
 • admin určí údaje, které pro dané vzory jsou/budou povinné a správce je musí držet
 • správa vzorů holdingových položek se provede v *8775 Číselník holdingových položek
 • jedná se o položky s příznakem "vzor", v zobrazení modře podbarvené řádky
 • lze filtrovat "jen vzory"

 

Vytvoření vzoru holdingové položky

 • pro zakládání nového vzoru v *8775 Číselníku holdingových položek použijte tlačítko Přidej nebo Kopíruj
 • údaje, které jako admin vyžadujete mít součástí vzoru položky (správce nebude mít možnost je měnit) vyplňte a zatrhněte příznak "vzor"


 • uložte OK

 Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    27.10.2021    | Článek:    3007    |     www.WinFAS.cz