Článek: 3004 | Naposledy změněno: 26.11.2021

Záloha z mezd

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pro pořízení záloh z mezd je nutné nastavit následující číselníky.
Bod 1) musí mít nastavený všechny firmy pořizující zálohy z mezd.
Bod 2) návodu nastavují pouze firmy, které chtějí zálohy z mezd do samostatné účetní knihy.

1) Nastavení číselníků

Období pro zálohy

 • *8000 Číselník evidenčních období
 • Založte nové období: MZDY_ZALOHY


Parametry mezd *7032

 • oblast Zálohy, nastavit parametry
  • příkazem
  • hotově


Tvorba účtů *8014

 • záloha DM 7810, neúčetní druh mzdy


2) Nastavení účetní knihy pro zálohy

Firmy, které chtějí pro zálohy samostatnou knihu, vč. číselné řady, provedou nastavení dle popisu níže.

Založení nové knihy *8077


Nastavení číselné řady *9001

 • řada = MZDY


Založení šablony

Pro uložení závazku ze zálohy z mezd, samostatnou účetní knihou, musí být založená nová šablona.

 • v apl. *7040 – založit novou šablonu pro zálohy
 • Okno aplikace – rozbalit nabídku Šablony, postupně nastavit šablonu pro Doklad a Celou aplikaci


 • Doklad, založit šablonu pro zálohy - mzpz
  • na záložce Číselné řady, uložit novou řadu pro zálohy


 • Celá aplikace, založit šablonu pořízení
  • záložka Pořízení – vybrat šablonu pro zálohy


 • záložka Ostatní, vybrat knihu pro zálohy


Uložení šablony


Založenou šablonu pro zálohy nastavit do okna pořízení zálohy (*7029), tj. z mezd bude tvořen závazek do samostatné knihy MzpZ.

 • *7029 Pořízení mezd
 • Rozbalit tl. ZpracováníZáloha z mezd vč. zaknihování
 • okno Pořízení záloh zam_cům, ikona propisky, provést nastavení:
  • záložka Pořízení: vybrat šablonu mzpz


 • záložka Zaknihování: vybrat knihu MZpZ


Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    26.11.2021    | Článek:    3004    |     www.WinFAS.cz