Článek: 2877 | Naposledy změněno: 03.03.2021

Zásoby - Účtování - analytika dle skladu/položky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Účtování zásob


 

Pokud potřebujete účtování odlišit pomocí analytik, lze v nastavení použít tzv. zástupné znaky. V případě zásob se jedná o dva druhy zástupných znaků:

 • "sss" - sklad
 • "ppp" - položka

Závěrečný účet pak může vypadat např. 112210-200 (kde 200 je analytika účtu doplněna podle nastaveného zástupného znaku - ze skladu či položky)

Analytika dle položky

 • ve Tvorbě účtů (*8014) doplníte do příslušných účetních skupin zástupný znak "ppp" ke všem pohybům, u kterých potřebujete účtovat s analytikou podle položky


 • tímto určíte, že při účtování systém doplní analytiku podle položky (tj. číslo, které zadáte na položce ZVS)
 • druhý krok je doplnění konkrétních analytik k položkám, o kterých se bude účtovat v číselníku *8718 Položky ZVS
 • na kartě položky zadejte třímístné číslo do pole "Analytika účtu":


 •  Vysvětlivka na našem příkladu: Pohyb 10 pro účetní skupinu 112000 bude dle nastavení výše účtován na účet DAL 111000-200.

Analytika dle skladu

 • Ve Tvorbě účtů (*8014) doplníte do příslušných účetních skupin zástupný znak "sss" ke všem pohybům účetních skupin, u kterých potřebujete účtovat s analytikou podle skladu
 • postup je shodný s popisem k analytice položky, pouze použijte zástupný znak "sss"
 • druhý krok je doplnění konkrétních analytik ke skladům v číselníku *8714 Sklady:


 •  Vysvětlivka na našem příkladu: Pohyb 10 pro účetní skupinu 112000 bude dle nastavení výše účtován na účet DAL 111000-300.

Shrnutí

 • zástupný znak "ppp" zadaný v *8014 Tvorba účtů znamená, že spojovák při účtování doplní jako analytiku konkrétní trojčíslí zadané na účtované položce v poli "Analytika účtu"
 • zástupný znak "sss" zadaný v *8014 Tvorba účtů znamená, že spojovák při účtování doplní jako analytiku konkrétní trojčíslí zadané na účtovaném skladě v poli "Analytika účtu"

Zpět na rozcestník "Účtování zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    03.03.2021    | Článek:    2877    |     www.WinFAS.cz