Článek: 2869 | Naposledy změněno: 08.02.2021

Obecné principy parametrického importu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Rozcestník - exporty a importy dokladů | Parametrický přenos do zásob | Parametrický přenos do finančního modulu


 

Schéma parametrického importu

 

Průběh zpracování dat parametrickým importem

 

  1.  Spuštění konkrétního importního přenosu, který je nadefinován v *9620
  2. Validace zadaného souboru dle deklarace formátu (XSD)
  3. Načtení vstupního souboru dle formátu do pracovní tabulky (sloupec v tabulce c9621.c9621funkc), např. funkce: "sp_c9621i01" pro zpracování XML souboru.
  4. Rozdělení dat v pracovní tabulce na samostatné "balíky" pro další zpracování. Příklad: "sp_c9621i03" - naplnění tabulky balíků (co soubor to balík) a update tabulek importních rozhraní pro spárování se zaznami v tabulkách importních rozhraní.
  5. Pro každý balík provede dle pořadí všechny nadefinované kroky.
  6. V rámci každého kroku proběhne dle typu daného kroku zpracování dat importním rozhraním, spuštěním skriptu popř. iq sestavy.
  7. Každé rozhraní zpracuje předaná data - doplní dle zadané šablony a uloží data do agendy.
  8. Každé rozhraní uloží logy o zpracování dat, pokud dojde k chybě je přerušeno zpracování balíku. V případě chyby v rámci daného kroku je zalogována chyba do d9620, d9621
  9. Po zpracování všech balíků je zdrojový soubor odkopírován do nadefinované složky: zpracováno/chyba

*9621 typy parametrických přenosů

 

Jedná se o distribuovaný číselník přenosů, který definuje s jakými vstupními daty se pracuje (XML soubor, databázová tabulka), jak budou načtena (většinou pracovní tabulky importních rozhraní). Dále je možné nastavení defaultní cesty k validačnímu souboru.

Druh: soborový (XML), databázový (aplikace)

Rozhraní: volání Bro funkcí

Funkce: Jak budou načtena a zpracována zdrojová data, mimo jiné do pracovních tabulek.

*9620 Parametrické importy

 Aplikace slouží k definování konkrétních přenosů.

Přenos je sled kroků ve smyslu volání importních rozhraní, iq sestav, scriptů.

 Zpracování zdrojových dat probíhá na úrovni balíků. Balík je množina záznamů, při jejichž zpracování je v případě chyby provedeno storno provedených příkazů, platí tedy princip "všechno nebo nic". V současné době se pro každý xml soubor vytváří jeden balík.

Balíkování: Skript sloužící k naplnění tabulky w9621 Import balíků.

Skript: Slouží ke zpracování dat, který proběhne po ukončení importu (všechny kroky), např. vytvoření souboru, zapsání dat do proxy tabulky, apod.

Logy

Při každém spouštění přenosů se spouští funkce, která promazává tabulky logů d9620 a d9621 dle nastavené životnosti viz. nastavení přenosu.

Ze záznamů uložených pro konkrétní přenos, můžeme vyčíst, při kterém kroku (číslo odpovídá údaji: Pořadí, na listu: Kroky) a při zpracování, kterého klienta došlo ke zpracování dat popř. chybě.


 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    08.02.2021    | Článek:    2869    |     www.WinFAS.cz