Článek: 2635 | Naposledy změněno: 03.02.2020

E-shop - Převod konektoru pro e-shop na nový rok

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

V případě používání aplikace *8776 Konektor pro e-shop se při přechodu na nový rok postupujte následovně:

Příprava před převodem firmy

 • v konektoru pro e-shop *8776 ve firmě starého roku zpracujte objednávky a pořiďte je do zásobové aplikace *8720 Příjem/Výdej
 • pokud systém pracuje s BAT soubory, které obsahují alias, změňte v aplikaci *9816 u aliasu firmu pro nový rok

       

 • BAT soubory, které mají v příkazech uvedenou firmu, proveďte změnu ve všech souborech na firmu nového roku

Vyřazení konektoru po převodu firmy

 • po prvotním převodu firmy do nového roku můžete provést vyřazení konektoru pro e-shop následujícími způsoby:
  • přímo v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop pomocí šipky u tlačítka Speciality
  • při opakovaném převodu v aplikaci *9807 Převod do nového roku

Vyřazení konektoru přímo v aplikaci *8776 

 • po převodu firmy na nový rok v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop, ve firmě starého roku, přes šipku u tlačítka Speciality vyberete funkci pro vyřazení konektoru 


 • před samotným vyřazením zobrazí systém varování, že se jedná o nevratnou událost

        

 • po potvrzení tabulky s varováním systém vyčlení konektor z provozu
 • na záložku Obecné se po vyřazení konektoru automaticky doplní do pole Adresa !FIRMA STAREHO ROKU!


 •  po vyčlenění konektoru z provozu již nelze v aplikaci *8776 zpracovávat objednávky z e-shopu ani odesílat data na web

Vyřazení konektoru převodem v *9807 

 • v aplikaci *9807 Převod do nového roku, ve firmě nového roku, při opakovaném převodu ve sloupci Výběr označíte řádek ESH Převod e-shopů a stisknete tlačítko Proveď                                                                        
    
 • po provedeném převodu e-shopů dojde ve firmě starého roku k vyřazení konektoru stejným způsobem jako v předchozím případě

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    03.02.2020    | Článek:    2635    |     www.WinFAS.cz