Článek: 2634 | Naposledy změněno: 04.12.2019

Zásoby - Hromadný import objednávek GS5

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

Hromadné pořízení objednávek GS5 ze souboru pomocí importu probíhá v aplikaci *9933 Importy do zásob.

Nadefinování parametrů importu

Při nadefinování parametrů pro typ importu RZ: GS5 a postupujeme následovně:

 • pomocí tlačítka Přidej založíme nový záznam
 • na záznamu označíme pole Aktivní a Dialog
 • vybereme typ importu RZ: GS5
 • do pole Maska zapíšeme cestu, kde se nachází importní soubor 
 • do pole Název šablony vybereme přes pohled konkrétní šablonu pořízení do zásob
 • pomocí tlačítka OK záznam uložíme


Import objednávek GS5

Pro úspěšný import musí mít ve WinFAS nadefinovány tyto hodnoty:

U odběratele:

 • nastavená cenová hladina
 • vyplněný EAN na záznamu v číselníku klientů *3000

U položky:

 • vyplněné přepočty MJ
 • nastavené čárové kódy

Samotný import objednávek GS5 provádíme označením záznamu a použitím tlačítka Importuj.

 • provedený import pořídí záznam do příslušné zásobové šablony
 • cena položek se přepočítá z cenové hladiny daného klienta
 • pořízený doklad si můžeme zobrazit v prohlížení zásobových dokladů v aplikaci *8757

 Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    04.12.2019    | Článek:    2634    |     www.WinFAS.cz