Článek: 2539 | Naposledy změněno: 09.04.2019

Jak vytvořit XML soubor k importu do Fakturace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Exporty a importy dokladů


 

Protože do Fakturace je potřeba importovat data z mnoha externích modulů a protože upravit export je většinou jednodušší než upravit import, byl v modulu Fakturace naprogramován obecný import ze souboru ve formátu XML. Z hlediska WinFASu předpokládá pouze nastavení šablona a číselníků jako pro ruční pořízení. Ze strany souboru programu, který data předává, musí být dodržena níže uvedená struktura XML souboru.


Struktura souboru

Struktura XML souboru musí odpovídat struktuře tabulek (oken pořízení) ve WinFASu.
Hlavičku dokladu (n0210) – Dodávky (n0211) – Položky v rámci dodávky (n0202)

Praktický příklad

V kořenovém elementu může být libovolný počet hlaviček, v každé hlavičce libovolný počet dodávek a v každé dodávce libovolný počet položek.

Zjištění informací o elementu ve WinFASu


  • Ve WinFASu se přepněte do okna, ve kterém se údaj doplňuje ručně nebo šablonou.
  • Stiskněte CTRL + F1
  • Klepněte na údaj, o kterém chcete zjistit informace
  • Kód údaje -  v horní části okna (napr. n0202poloz)
  • Povinný údaj - ve spodní části u Aktuálního nastavení údaje v pořízení

Nadřízené číselníky

Nadřízené číselníky (např. číselník klientů *3000) musí být již nachystané nebo se jejich plnění musí řešit v rámci samostatného importu. Import faktur totiž neřeší plnění těchto nadřízených číselníků. Počítá s tím, že jsou již správně naplněné, a pouze z nich vybírá.

Doplnění vazeb na číselníky

Některé údaje se v oknech pořízení vybírají z číselníků (např. klient, fakturační položka, kód DPH...). Ve většině případů pak WinFAS umožňují výběr tohoto údaje podle více různých polí (např. u klienta je to kód, identifikátor klienta, název adresy klienta). Pro importní soubor používejte vždy pole, jehož obsah je v daném číselníku unikátní (v číselníku pro ně nejsou povolené duplicity). Tím zajistíte, že se při importu daný údaj ihned doplní a zbytečně se vám neotevře okno pro upřesnění výběru.

Nastavení cest ke složkám

Import počítá s uložením XML souborů ve dvou složkách. Z jedné soubory vybírá a do druhého je po zpracování přesune. Příslušné adresáře se nastavují na aplikační šabloně na záložce Speciality Fakturace.

Nastavení šablon

Pro jednotlivá pořízení (hlavička-dodávka-položka) je ideální využít šablonu, která automaticky vyplní co největší množství údajů. Např. - uřivatel nemá pro ruční pořízení dokladů nastaveno jméno fakturanta a musí jej při zápisu každého dokladu vybírat ručně. Pro importy je ideální, aby tento údaj rovnou plnila šablona. Pak takový údaj již nemusí být součástí importního souboru. Pokud si nastavíte speciální importní šablony, nezapomeňte je zadat jako přikázané (nelze vybrat jinou hodnotu) šablony v záložce Pořízení na aplikační šabloně. (obecně o nastavování šablon - rozcestník +2043)

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    09.04.2019    | Článek:    2539    |     www.WinFAS.cz