Článek: 2495 | Naposledy změněno: 09.05.2019

Podmnožiny areálů

 Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence majetku | Správa majetku | Mobilní inventury


 

Podmnožiny areálů slouží k vytváření skupin (podmnožin). Skupiny je pak možné využívat pro filtrování dat v aplikaci Správa majetku a v sestavách. 
V tomto číselníku je možnost omezení právy na centrálně spravované podmnožiny (oblasti) a možnost vytvořit lokální podmnožiny v jednotlivých firmách.

Vytvoření nové podmnožiny areálů 

   1. Spusťte číselník *1155
   2. Vpravo stiskněte tlačítko Přidej


   3. Zadejte ID a Popis
   4. Tlačítkem OK uložte

 

 

Přidání areálu do podmnožiny

  1. V levé části v seznamu podmnožin vyberte podmnožinu, do které chcete přidávat arály
  2. Stiskněte tlačítko PODMNOŽINA viz. obrázek


   3. V okně Areály vyberte (zatrhnutím) věty přidávané do podmnožiny
   4. Potvrďte "OK"


Úprava se provádí výběrem podmnožiny, klepnutím na tlačítko "Podmnožina" a výběrem požadovaných vět. 
 
Pro smazání podmnožiny je třeba nejprve podmnožinu vyprázdnit. 

 

Nastavení omezení přístupových práv 

  1. V levé části v seznamu podmnožin vyberte podmnožinu, ve které chcete nastavit omezení práv
  2. Stiskněte tlačítko UPRAV


3.

   3. V okně Podmnožiny areálů zatrhněte možnost požadavku na úplný přístup práv
   4. Potvrďte "OK"


 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    09.05.2019    | Článek:    2495    |     www.WinFAS.cz