Článek: 2488 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Možnosti doplnění textu na zásobový doklad

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Pokud potřebujeme doplnit text do zásobového dokladu, máme k dispozici tyto možnosti:

  • ručně 
  • z číselníku *8093 Volné texty
  • automaticky

Ruční doplnění textu

V aplikaci *8720 Příjem/Výdej na šabloně pořízení, na hlavičce dokladu na záložce Ostatní v poli Text dokladu A zapíšeme text ručně.

 

Doplnění textu z číselníku *8093 Volné texty 

V číselníku *8093 Volné texty pomocí tlačítka Přidej založíme kód, název pro nový text a zapíšeme údaje do pole Volný text. Pomocí tlačítka OK zadané hodnoty uložíme.


Při pořízení zásobového dokladu v aplikaci *8720 Příjem/Výdej na šabloně pořízení, na hlavičce dokladu na záložce Ostatní v poli Text dokladu A pomocí KUKu vybereme text, který jsme si v číselníku *8093 Volné texty nastavili.


Po uložení zásobového dokladu se na tiskové sestavě zobrazí text mezi hlavičkou dokladu a položkami.

 

 

Automatické doplnění textu

V případě automatického doplnění textu do zásobového dokladu se obraťte na pracovníky podpory pro modul Řízení zásob podpora.zasoby@winfas.cz.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob".

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2488    |     www.WinFAS.cz