Článek: 2485 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Export zásobových dokladů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

V aplikaci *8720 Příjem/Výdej na šabloně pořízení zásobového dokladu si nejdříve přes symbol propisovačky a pomocí levého tlačítka myši vyvoláme tabulku pro úpravu šablony.

Na záložce Exp/Import zatrhneme pole Automaticky podle čís. *215 pro automatický export dokladu.


 Pro zásobové doklady máme k dispozici dva typy exportu:

 • do složky (úložiště)
 • do e-mailu (do poštovního klienta)

Nastavení exportu do e-mailu

Pokud potřebujeme při pořízení ihned odesílat např. dodací listy do poštovního klienta, tak při nastavení exportu postupujeme následovně:

V aplikaci *215 Exporty dokladů si pomocí tlačítka Přidej založíme export pro dodací listy, na kterém nadefinujeme přenos do poštovního klienta.

 • do pole ID exportu vybereme hodnotu Dodací list - PDF
 • na dotaz Doplnění podmínky potvrdíme Ano a podmínka pro export dodacích listů se automaticky doplní

        

 • do pole Cíl vybereme hodnotu e-mail
 • do pole Mailová adresa zapíšeme do složených závorek hodnotu {mail.doklad}

Tip

Pro vložení složených závorek zmáčkneme  pravý Alt společně s klávesou B a vznikne tato závorka {. Pro opačnou závorku je potřeba stisknout pravý Alt a klávesu N.

 

 • do pole Klient zapíšeme 0 (nula = firemní věta)
 • do pole Název souboru můžeme použít tag {doklad}, který nám doplní za zkratku DL- číslo dokladu
 • pro rozdělení na jednotlivé PDF soubory v e-mailu zatrhneme parametr rozdělit po jednom dokladu
 • pokud požadujeme náhled e-mailu před odesláním, zatrhneme parametr zobrazit e-mail před odesláním
 • do pole Předmět si můžeme předvyplnit předmět e-mailu např. Dodací list
 • do pole Text mailu si můžeme předvyplnit text


Pomocí tlačítka OK parametry exportu do e-mailu pro dodací listy uložíme.

Nastavení exportu do složky

Pokud potřebujeme při pořízení ukládat např. dodací listy do složky v PC, tak při nastavení exportu postupujeme následovně:

V aplikaci *215 Exporty dokladů si pomocí tlačítka Přidej založíme export pro dodací listy do úložiště, na kterém vyplníme následující údaje:

 •  do pole ID exportu vybereme hodnotu Dodací list - PDF
 •  na dotaz Doplnění podmínky potvrdíme Ano a podmínka pro export dodacích listů se automaticky doplní

        

 • do pole Cíl vybereme hodnotu složka
 • do pole Cesta k souboru zapíšeme cestu k úložišti
 • do pole Klient zapíšeme 0 (nula = firemní věta)
 • do pole Název souboru můžeme použít tag {doklad}, který nám doplní za zkratku DL- číslo dokladu

Tip

Pro vložení složených závorek zmáčkneme  pravý Alt společně s klávesou B a vznikne tato závorka {. Pro opačnou závorku je potřeba stisknout pravý Alt a klávesu N.

 

 • pro rozdělení na jednotlivé PDF soubory dokladů do úložiště zatrhneme parametr rozdělit po jednom dokladu
 • pokud požadujeme náhled před uložením, zatrhneme parametr zobrazit e-mail před odesláním

 

Pomocí tlačítka OK parametry exportu do složky pro dodací listy uložíme.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob".

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2485    |     www.WinFAS.cz