Článek: 2453 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Import PHM - formát Fuelomat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

 • Tento návod popisuje nastavení a postup importu PHM formátem "Fuleomat".

Format FUELOMAT         

Údaje: datum čas; vozidlo; stojan; palivo; pohyb; množství

Oddělovač:středníK

Příklad formátu: 1.2.2017 0:00;22057;200;3301;60;35

Vysvětlivky 

1.2.2017 0:00: Datum a čas (Datum a čas transakce)

22057: číslo vozidla=jednoznačná část kombinace klíčů (Párovací znak vozidla)

200: stojan=sklad (Párovací znak stanice)

3301: číslo položky PHM (Exportní číslo paliva)

60: číslo pohybu (Exportní číslo typu zaúčtování)

35: množství (MJ implicitně litry)

Nastavení

 • Importovat lze nejen spotřebu nafty, ale i prodeje, které jsou součástí souboru typu CSV.
 • Doporučení:
  • V aplikaci *8720_Příjem/Výdej si pro import PHM nastavit speciální šablony
   • například:
    .
  • Pro lepší výběr dokladů pro import je dobré si založit v číselníků *8710_Typu dokladů speciální typ dokladu "PHM".

  • Tento typ je třeba uložit do výše uvedených šablon.
 • Dále je třeba v aplikaci *9933_Importy do zásob nastavit šablony pro vlastní import PHM.

 • Pro nastavení je třeba, dle obrázku, vyplnit tyto údaje:
  • typ importu
  • vyplnit cestu k uložišti souboru typu CSV
  • kód šablony
  • pro lepší orientaci napsat do popisu o jaký druh pohybu jde

 • Nyní je již vše připravené pro vlastní import.

 Postup importu

 

 • Spustíme aplikaci *9933_Importy do zásob.
 • Vybereme příslušnou šablonu pro daný pohyb.
  • Například šablonu pro spotřebu.

 • Stiskneme tlačítko Import.
 • Program oznámí kolik vět se přenese pro pohyb 60 (spotřeba) a kolik vět je v daném souboru pro pohyb 50 (prodej).

 • Potvrdíme stiskem tlačítka OK a pokud je vše v pořádku, program import ukončí touto hláškou:

 • Tímto ukončením se vytvoří doklady pro vybraný druh pohybu. Počet dokladů je dán počtem skladů. Tedy pro každý sklad jeden doklad.
 • Tyto doklady si můžeme zobrazit například v aplikaci *8757_Prohlížení dokladů, kde k výběru dokladů můžeme využít typ dokladů PHM.

Import s chybou

 • V případě, že v importovaném souboru je chyba, například:
  • chybí a nebo neexistuje číslo skladu
  • chybí a nebo neexistuje klíč
 • potom program zobrazí seznam vět, kde nastala chyba, s typem chyby a s číslem řádku v souboru "CSV".

 • Seznam chyb si lze vytisknout podobně jako v IQ sestavách.

 • Poté nám program nabídne dvě možnosti jak ukazuje obrázek:

 • Pokud využijeme možnost doplnit klíče, pak po doplnění se import uskuteční podobně, jako když nenastane žádná chyba (viz výše). Vytvoří se doklady.
 • Pokud použijeme druhou možnost, pak program zobrazí tuto hlášku:

  •  
 • Import se ukončí, doklady se nevytvoří a soubor "CSV" se uloží do složky
  .
 • Pak tento soubor opravíme dle vytištěné sestavy.
 • Soubor přeneseme do uložiště a provedeme import dle výše uvedeného návodu.

Příklad doplnění klíčů

 • Nyní si jako příklad ukážeme postup pro úpravu klíčů.
 • Program nám zobrazí tuto hlášku
 • Stiskneme tlačítko OK.
 • Potom se zobrazí například tato tabulka. Program v tomto případě neví, který klíč, začínající 905 má zařadit. Proto klíče sám nedoplní.

 •  V tomto případě do sloupečku Klíč1 napíšeme 905 a program nabídne všechny klíče začínající 905.
 •  
 • Vybereme si správný klíč a stiskneme klávesu Enter.
 • Postupně takto doplníme klíč do každého řádku.

 • Stiskneme tlačítko OK a program provede import s tímto hlášením
  .

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2453    |     www.WinFAS.cz