Článek: 2450 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby/E-shop - Objednávkové parametry klienta *3138

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Aplikace *3138_Obj. parametry klienta slouží k nadefinování parametrů závozů pro jednotlivé klienty.

Data z této aplikace se nechají využít pro přenos konektorem na e-shop a pro různé další účely, kdy potřebujeme pracovat s jednotlivými parametry závozů.

V tomto číselníku lze nastavit několik parametrů, které mohou být rozdílně nadefinovány.

                                    

Přidání nového objednávkového parametru

Při přidávání nových parametrů zvolíme výstižný kód a název. Zde na obrázku se daná místa, která se přiřadí těmto parametrům (přirazení viz níže) budou zavážet pouze určité dny v týdnu, proto je zde tento název.

Je možno tedy zvolit:

  • vybrané dny, kdy se zaváží
  • počet hodin předem, kdy je nutno provést objednávku na daný den
  • zda anulovat svátky
  • zda je na daném odběrném místě povolen osobní odběr zboží

            

 Po uložení parametrů můžeme přiřadit jednotlivé klienty (případně jinou terminologií odběrná místa, apod.) buď:

  • hromadně v této aplikaci
  • jednotlivě přímo u klientů

Hromadné přiřazení se vyvolá tlačítkem "Hrom. poř."

       

Zde můžeme hromadně vybrat jednotlivé klienty, zkontrolovat zda už nějací přirazení jsou, případně vyřadit ty, které už nechceme mít zařazené.

            

Po uložení se nám aktuálně zobrazení klienti zobrazí v hlavním okně.

Přiřazení jednotlivého klienta se provádí tlačítkem Parametry v aplikaci *3000, kdy na čtvrté záložce lze přiřadit parametry nadefinové v aplikaci *3138.

         

 Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2450    |     www.WinFAS.cz