Článek: 2433 | Naposledy změněno: 10.10.2018

Možnosti generování účetních výkazů a kalkulací

Generování účetních výkazů lze provést:

 • z aplikace *130 - Účetní výkazy, výběr výkazu a tlačítko XLS
  • zde lze generovat jak účetní výkazy, tak nákladové kalkulace,
  • výstupy lze generovat pouze přímo do formátu XLS.
 • IQ – Účetní výkazy
  • zde lze generovat pouze účetní výkazy,
  • ale je zde umožněno generování výkazu pomocí tlačítka Data,
  • což umožňuje spuštění multifiremního režimu (získání výkazů z více databází najednou).
 • z IQ - Standartní kalkulace
  • zde lze generovat pouze nákladové kalkulace,
  • ale je zde umožněno generování výkazu pomocí tlačítka Data,
  • což umožňuje spuštění multifiremního režimu (získání kalkulací z více databází najednou),
  • každá šablona lze ošetřit přístupovými právy (definované skupiny uživatelů smí zobrazit pouze definované kalkulační výstupy).

Specifika generování účetních výkazů z IQ – Účetní výkazy tlačítkem Data

Ve výchozím nastavení jsou hodnoty účetního výkazu zobrazeny pouze v jednom sloupci. To znamená, že např. u rozvahy jsou hodnoty Brutto, Korekce, Netto jsou zobrazeny jako 3 řádky a částka je pouze v jednom sloupci. Což je z hlediska zpracování nepraktické.

Pro zobrazení účetního výkazu ve struktuře, ve které je generováno do XLS je tedy nezbytné nastavení změny struktury, která je aktivována škrtátkem Přerovnat DATA/SESTAVU podle níže zadané definice

Příklad zobrazení pro výkaz rozvahy:


Příklad nastavení zobrazení pro výkaz zisků a ztrát:


Vysvětlení principu zadávaných hodnot:

Každý řádke výkazu nese číselné označení, např. takto:


Číselné označení je složeno z:

výkaz - řádek - sloupec - období

 • výkaz – číselné označení výkazu z *130 (rozvaha, výsledovka…),
 • řádek – jednotlivé řádky daného výkazu,
 • sloupec – označení jednotlivých typů sloupců účetních výkazů (brutto, korekce, netto..),
 • období – aktuální/minulé.

Označení sloupců účetních výkazů používané v IS WinFAS

Výkaz rozvahy
Aktiva
01 – Brutto
02 – Korekce
03 – Netto

Pasiva
05 - Netto

Výkaz zisků a ztrát
01 – Netto

Aby byl výstup vygenerovaný tlačítkem Data zobrazen ve stejné struktuře jako je v XLS výkazu, musíme určit strukturu – říci programu aby hodnotu z kterého řádku zobrazil, ve kterém sloupci.

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    10.10.2018    | Článek:    2433    |     www.WinFAS.cz