Článek: 2307 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Zásoby - Typy importu feedů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Import z dodavatelských katalogů


 

 • Dodavatelské feedy je možné importovat ručně (viz celý popis v kapitolách výše)
 • A některé údaje lze nadefinovat i pro automatický import, jedná se o:
  • množství položky na skladě (v absolutní hodnotě)
  • skladová dostupnost (textový údaj)
  • změna (datum posledního importu z feedu)
 • Ve WinFASu se tyto údaje ukládají do číselníku *8741 Dodavatelé/odběratelé:


Podmínka pro automatické aktualizace

 • pokud budete chtít využít možnost automatických aktualizací stavu položky na skladě, pak je nutné splnit následující:
 • 1) Nastavit v aplikaci pro import samostatnou šablonu, která bude při aktualizaci automaticky spouštěna a dle které se import zachová
  • záložka „Parametry“ musí být vyplněna dle návodu v kapitole 2 (všechny údaje – zejména vazba na dodavatele)
  • na záložce „Nastavení“ je třeba mít zatrženo „Upravit množství evidované u dodavatele
  • záložka „Stahování“ určí, odkud se feed bude aktualizovat
   • vždy je lepší, pokud je feed dostupný na webovém odkaze, kde ho dodavatel neustále aktualizuje, tj. možnost „Stahovat soubor z internetu“:

               

 • pokud dodavatel feed poskytuje pouze v podobě souboru, poté využijte možnost „Načíst soubor z adresáře

              

 • Je třeba vyplnit cestu do adresáře, kam budete soubor s feedem fyzicky vkládat.
 • A název souboru, pod kterým budete soubor do adresáře vždy vkládat.
Upozornění
 • je třeba si uvědomit, že v případě aktualizací ze souboru, nebude stav na skladě odpovídat realitě (tzn., ke změně množství položky na skladě dojde tak často, jak často ručně vložíte aktuální feed do úložiště)
 • 2) Nadefinovat automatickou úlohu, která bude spouštět nastavenou šablonu z bodu 1. Bude fungovat pomocí bat souboru, který připraví OK. Bat soubor v sobě ponese vazbu na šablonu  NENÍ VHODNÉ MĚNIT KÓD A NÁZEV ŠABLONY! Jinak nebude aktualizace fungovat.
  Tato úloha přesně řekne, jak často se bude feed automaticky importovat do WinFAS.
 • 3) Automatická aktualizace množství u dodavatele bude probíhat pouze v těchto případech:
  • položka už ve WinFASu musí existovat z nějakého předchozího importu feedu, případně být ručně založená (tento import nezakládá nové položky)
  • položka musí být dohledatelná pod kódem dodavatele z feedu (tedy buď v označení nadefinovaném podle šablony na záložce „parametry“ nebo kód katalogové položky bude stejný jako kód dodavatele)
  • položka už musí existovat v číselníku *8741 Dodavatelé/odběratelé pod odpovídajícím dodavatelem

Zpět na Import z dodavatelských katalogů

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2307    |     www.WinFAS.cz