Článek: 2305 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Zásoby - Provedení importu z feedu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Import z dodavatelských katalogů


 

 

  • Samotný import dat aktivujete tlačítkem „Import“.

Import dat je rozdělen do 4 fází:
1) výběr souboru pomocí standardního souborového dialogu (pouze v případě, že neexistuje odkaz nebo vazba na soubor nastavená v šabloně)
2) načtení XML do pracovní tabulky (probíhá načítání)
3) Třetí krok je otevření okna převodníku s hodnotami z feedu, které se nepodařilo dohledat v DB. Převodník slouží k provázání označení MJ, vlastností a podmnožin používaných ve WinFAS, s označením používaném ve feedu.
Například dodavatel pro MJ označenou „ks“ používá cizí označení „PCS“. V tomto případě převodníku bude nastavení vypadat takto:


Upozornění:
  • ve sloupci „Tabulka“ je nutné zvolit správný typ údaje, který provazujete mezi WinFAS a feedem (tedy: MJ, Vlastnost nebo Kategorie)
  • Do sloupce „Označení WinFAS“ vepište kód daného údaje (MJ – kód měrné jednotky, Vlastnost – kód označení vlastnosti, Kategorie – kód dané podmnožiny)

V průběhu importu je okno možné přeskočit, ale pod nevyplněné údaje nebudou importovány související hodnoty.
Doplnění a prohlížení hodnot převodníku je možné i mimo proces importu. Lze vyvolat tlačítkem „Převodník“ v okně s nastavením importu.
4) Import z pracovní tabulky do cílových číselníků (dokončení importu)

Zpět na Import z dodavatelských katalogů

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2305    |     www.WinFAS.cz