Článek: 2304 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Zásoby - Nastavení nástroje pro import z feedu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Import z dodavatelských katalogů


 

 • Založíme šablonu, kterou pak postupně vyplníme dle požadavků potřebných pro import katalogů.
 • Na základě této šablony bude import feedů probíhat a budou se párovat údaje z feedů s údaji ve WinFAS
 • Například v záložce „Parametry“ nastavíme šablonu pro firmu SELKO takto:

    

Význam polí na záložce "Parametry"

 • Maska položek, účetní skupina a měrná jednotka odpovídají údajům na kartě položky:

   

 • Párovací značení je kód značení, podle kterého se bude dohledávat kód položky z feedu.
 • Další označení je seznam označení, pod která se uloží „název“ položky z feedu.
 • Úložiště multimedia je úložiště, pod které se budou navazovat přílohy k položce.


 • Klient odpovídá políčku klient při vkládání údaje do číselníku *8741 Dodavatelé/odběratelé položek:


 • Cenová hladina odpovídá políčku cenová hladina při vkládání ceny v apl. *8729 Základní prodejní ceny:


 • Druh čárového kódu odpovídá políčku druh čárového kódu při přidání čárového kódu na kartě položky:


 • Sklad, Měna a Měrná jednotka určují, co se uloží při vkládání cen do číselníku dodavatelů a vkládání cen na cenovou hladinu:


 Uložení nastavení

 • Po vyplnění údajů uložíme vše na šablonu:
  • ťukneme myší na značku 
  • vybereme záložku Hodnoty
  • stiskneme tlačítko "Načti z okna"


 

 • stiskneme tlačítko "Vše +"
 • vše uložíme tlačítkem OK


Popis voleb na záložce "Nastavení"

 • Záložka „Nastavení“ slouží pro definici importu – co se má importem z feedu udát


 • Založit nové položky – založí nové karty položek (obdoba přidej v *8718).
 • Zařadit položky do podmnožin – přidá existující a importované položky do podmnožin dle dat ve feedu.
 • Založení hodnot značení – řídí se polem „Další označení“ na záložce parametry, ke zvoleným druhům značení přiřadí označení z feedu.
 • Založit čárové kódy – založí čárové kódy dle feedu pod druh zvolený na záložce parametry.
 • Zařadit položku pod dodavatele – přidá záznam do číselníku *8741 pod klienta .zvoleného na záložce parametry.  Do ceny se uvede nákupní cena z feedu.
 • Založit hodnoty vlastností – založí hodnoty vlastností dle kódu v zadaném Převodníku.
 • Založit přílohy – založí údaje o příloze s vazbou na položku. Nepřesouvá fyzické soubory.
 • Založit ceny – založí doporučené prodejní ceny na cenovou hladinu zvolenou na záložce parametry.
 • Odstranit neaktuální položky - Smaže z WinFASu neaktivní katalogové položky, které jsou založené v *8741 pod dodavatelem zvoleným na záložce parametry a zároveň nejsou obsaženy v aktuálně importovaném feedu.
 • Upravit existující položky – upraví údaje na kartě existující položky dle importovaného feedu:
  • Měrná jednotka
  • prodejní cena – s/bez DPH, sazba DPH, marže
  • poznámka
  • hmotnost netto/brutto
  • rozměry
  • specifikace
 • Upravit existující značení - upraví  existující hodnoty značení dle importovaného feedu.
 • Upravit existující zařazení pod dodavatele – upraví existující záznamy v *8741 dle importovaného feedu.
 • Upravit množství evidované u dodavatele – přepíše údaje v číselníku *8741:
  • množství na skladě (= absolutní hodnota množství na skladě u dodavatele)
  • dostupnost (= textový údaj o dostupnosti položky u dodavatele)
  • změna (= datum poslední provedené změny o stavu na skladě u dodavatele)
 • Upravit hodnoty vlastností – upraví existující hodnoty vlastností dle hodnot ve feeedu.
 • Upravit přílohy – upraví existující vazby přílohy na položku dle feedu (tzn. změna url cesty k obrázku).

Popis záložky "Stahování"

 • Pokud chcete importovat soubor z internetu je potřeba vyplnit záložku „Stahování“


 • url – adresa na které je soubor dostupný
 • login – přihlašovací jméno (pouze pokud je vyžadováno přihlášení na webové stránce)
 • heslo – heslo zadávané pro přihlášení na webovou stránku
 • Načíst soubor z adresáře – v případě zatržení není feed dostupný na webovém odkazu, ale je uložen v konkrétním adresáři, odkud se má importovat (využití např. pro automatické importy stavů – viz příslušná kapitola)
  • při tomto nastavení se WinFAS ani při ručním importu nezeptá na umístění souboru
 • cesta – je cesta do úložiště, kde je soubor s feedem uložený (podmínkou je, aby byl dostupný i z terminálu)
 • soubor – název souboru feedu, který se pro import dohledá v zadaném úložišti (podmínkou je, ukládat feed do úložiště vždy pod tímto názvem!)

Zpět na Import z dodavatelských katalogů

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2304    |     www.WinFAS.cz