Článek: 2284 | Naposledy změněno: 07.08.2018

Vykázání zůstatku dle podílové účasti

Vykázání zůstatků v příslušných řádcích rozvahy dle podílové účasti (např. pohledávky za osobou pod podstatným vlivem) lze řešit několika způsoby:

 1. Existence samostatných analytických účtů
  • na kterých je účtováno o skutečnostech za osobami s podílovou účastí,
  • tyto analytické účty jsou poté vykázány na příslušných řádcích výkazu.
 2. Nastavení přechylování řádků výkazu
  • pro tuto variantu jsou nezbytná dodatečná nastavení výkazů ze strany OK,
  • dle podílové účasti zadané u konkrétního klienta je vykázáno na daném řádku rozvahy.

Ad 2) Přechylování řádků s podílovou účastí

V případě, že máte upraveno nastavení výkazu pro přechylování dle podílové účasti můžete pokračovat nastavením hodnoty vlastnického podílu k jednotlivým klientům.

Nastavení hodnoty podílu k danému klientovi:

 • Aplikace klientů - *3000
 • Na daném klientovi -> tlačítko „Uprav“ -> tlačítko „O firmě“ -> záložka „Holding, IFRS, EET“
 • Do pole „Procento“ vyplníme hodnotu podle následujícího klíče:
  • 0 nebo nevyplněno = ostatní,
  • 1 – 49,99 = podstatný vliv,
  • 50 – 100 = ovládaná nebo ovládající osoba.

 

Účast vyplněná u klienta poté rozhoduje o řádku, ve kterém je položka vykázána, pokud je klient uveden na dokladu.

Základní předpoklady mechanismu přechylování

Při nastavení přechylování např. mezi řádky rozvahy 58, 59, 60 (kr. pohl.) musí každý z těchto 3 řádků obsahovat všechny účty a těchto dalších 2 řádků (např. řádek pohledávek z obchodních vztahů musí obsahovat i účty, které jsou definovány konkrétně jako pohledávky do skupiny). Na základně hodnoty podílu u klienta pak probíhá přechýlení na daný řádek.

Aby byla zajištěna správná funkce vykazování, MUSÍ být cokoliv, co chceme vykázat v řádku s podílovou účastí účtováno v saldo knize. Pokud bude zaúčtováno jen pomocí vnitřního účetního dokladu, při převodu počátečních stavů do následujícího účetního období je ztracena informace o partnerovi (přiřadí se klient „firemní věta“) a v rozvaze bude vykázáno v řádku „pohledávka z obchodních vztahů“ (firemní věta nemá přiřazenu podílovou účast a spadne do řádku, kde je nastavena podílová účast „ostatní“).

Zobrazení skupiny vlastnických podílů v datech

V IQ účetní data lze zobrazit kategorii účasti, ve které budou data zobrazena dle nastavení účasti u daného klienta.

V IQ účetní data, záložka Strana 2 vybereme parametr Účast:


Tento parametr v datech zobrazí sloupec s přiřazením hodnoty podílové účasti, např. takto:


Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    07.08.2018    | Článek:    2284    |     www.WinFAS.cz