Článek: 2194 | Naposledy změněno: 08.04.2020

Kombinace klíčů pro nové období- import z Excelu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klíče a kombinace klíčů |


 

1) Příprava zdrojového Excelu - export dat

 • export provádíte ve firmě staréro roku (zdrojové firmě), do které budete následně importovat  data kombinace pro nového období
 • aplikace*2100 Kombinace klíčů
 • tlačítko Nové období hromadně (Nové obd.hr.)
 • zobrazí se okno Hromadného doplňování kombinací klíčů
 • vyplňte údaj firma pro nové období
  • firma nového roku (cílová firma)
 • Tlačítko Export
  • zobrazí se okno Export dat
  • zde zaškrtejte pouze řádky dle obrázku (červený sloupec)


 • následně vyexportujte pomocí tlačítka Export
 • zvolte cestu na uložení souboru
 • následně okno Exportu dat opusťte tlačítkem Konec
 • opustťe aplikaci *2100 Kombinace klíčů
 • otevřete si vytvoření xls soubor (Excel)
 • vyplňte sloupce B - I dle nové struktury kombinace klíčů
 • kombinace (řádky), které se nemění nevyplňujte


 • vysvětlení sloupců
  • c0015drkli_1 až 4 = druh zdrojového klíče
  • např. druh 1: středisko, druh 2: výkon, druh 3: stroj,...
  • označení druhu naleznete v aplikaci *2101 Druhy klíčů
  •  c0015klic_1 až 4 = Označení klíče
   • klíč 1: středisko 100, klíč 2: výkon 890, klíč 3: stroj 2201
 • připravený soubor si uložte do clipboardu
  • pouze jednotlivé kombinace klíčů - bez nadpisů sloupců
  • uložení do clipboardu provedete pomocí označení kombinací a CTRL+C
  • údaje ukládané do clipboardu:

 

2) Import dat

 • *2100 Kombinace klíčů
 • tlačítko Nové odbobí hromadně (Nové obd.hr.)
 • vyplňte firmu pro nové období
 • tlačítko Import clip.
 • zobrazí se Vám okno Import z clipboardu, viz obrázek


 • potvrdíte tlačítkem Pokračuj
 • zobrazí se Vám okno s kombinacemi k založení
 • uložíte pomocí tlačítka OK
 • zobrazí se Vám dotaz, viz obrázek


 • potvrdíte Ano
 • nahrají se Vám nové kombimace do WF, viz obrázek


 • další úpravy již provádíte přímo v okně Hromadného doplnění klíčů (ve WF)
 • kombinace pro nové období uložíte pomocí tlačítka OK.

Práce s oknem Hromadného doplnění klíčů naleznete popsán v návodu +2192.

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    08.04.2020    | Článek:    2194    |     www.WinFAS.cz