Článek: 2132 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Zásoby - Záložka stav

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Položky ZVS


 

 • V číselníku *8718 lze nadefinovat zobrazení konkrétních záložek. Pokud zvolíme zobrazení záložky Stav - zobrazí se pro vybranou položku několik předdefinovaných stavů (kont).


Na záložce Rozšířené filtry lze definovat sklad a seznam kont pro zobrazované stavy.


Založení kont

 • Aby mohlo vše fungovat, je třeba si tato konta založit v aplikaci *8721 Číselník stavů/seznamů kont dle uvedeného seznamu:


Tip


 • Pokud nepořizujete objednávky, stačí nadefinovat konto ZFYZ.

 

Definice kont

 • Konta nadefinujeme v číselníku *8722 Číselník definice stavů/seznamu kont.
 • Doporučené nastavení dle uvedené tabulky.


 

Upozornění

 • Definice kont je individuální, dle nastavení kont v konkrétní firmě.
 • Kódy kont musí zůstat zachovány!!!!

 

Význam některých kont

 • ZDIS_K dispozici => toto konto říká, kolik množství máme na skladě k dispozici.
  • Znaménko mínus u tohoto konta říká, kolik chybí.
 • ZSMI_Stav k MI (- nutno objednat) => toto konto říká, kolik máme k dispozici i po odečtení minimálního stavu.
  • Znaménko mínus říká, kolik máme objednat, aby stav na skladě byl roven minimálnímu množství.

Zpět na rozcestník "Položky ZVS"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2132    |     www.WinFAS.cz