Článek: 2120 | Naposledy změněno: 30.01.2019

Nadefinování parametrů pro e-shop

 • Parametry, které jsou třeba nadefinovat před spuštěním e-shopu:
  • Obecné
  • Pro e-shop
  • Parametry klienta
  • Systémové parametry
 • A dále je možnost sledovat v aplikaci průběh jednotlivých operací – logování
 • Definice parametrů vždy závisí na konkrétním e-shopu dle zadání provozovatele e-shopu
 • Zakládání parametrů – tlačítko Přidej

Obecné parametry - URL a FTP připojení)

 • Pro URL připojení zadejte název e-shopu, ID obchodu, adresu, jméno a správce obchodu (ten musí existovat ve firemní větě mezi kontaktními osobami firmy) --> pro získání těchto údajů kontaktujte dodavatele e-shopu


 • Na záložce FTP připojení vyplňte parametry FTP serveru --> pro vyplnění těchto údajů kontaktujte dodavatele e-shopu


Parametry pro e-shop

 • Parametry pro e-shop jsou rozděleny do několika sekcí – nastavení se provádí pro oblasti: položek, kategorií, cen, příloh, vlastností a na druhé záložce čárových kódů, souvisejících produktů , masek, stavů objednávek a dodavatelů: • Ikonka 
  slouží k zobrazení dostupných možností nastavených ve WinFAS – všechny parametry, které ji obsahují, vyberte prostřednictvím ní:
 • Např. stromy:

 
-->
--> tlačítko OK

Upozornění:
Po najetí kurzorem na pole pro hodnotu parametru (nebo zaškrtávátko) se zobrazí nápověda s vysvětlivkou, např.: 

Položky

 • Stromy = *140_Strom podmnožin položek (může být zvoleno 1 až více stromů)
 • Aktivní položky = aktivita ve WinFASu (jedná se o obecnou funkčnost, mělo by být zatržené vždy)
 • Jen aktivní pro web = tzn., na webu se nebudou zobrazovat všechny položky, které mají aktivitu ve WinFAS, ale pouze ty, které ji mají i pro web
  • Pokud toto pole není zatrženo, tak na web budou exportovány všechny aktivní položky
 • Seznam skladů = výběr skladů, které řídí množství položky pro web (pokud všechny, pak sklad 999 – Celá firma)
 • Konto = určuje, dle jakého konta se bude počítat množství pro web (např. 09-fyzický stav, nebo disponibilní konto (fyzický stav minus objednávky), apod.)
 • Přepočty měrných jednotek = na e-shopu se budou zobrazovat (i) jiné měrné jednotky, než je jednotka referenční - budou exportovány přepočty (např. referenční jednotka je v kilech, ale na e-shopu bude převod na kusy, apod.)
 • Hmotnost = hmotnost z karty položky (brutto, netto)
 • Rozměry = rozměry z karty položky (výška(X), šířka(Y), délka (hloubka)(Z))
 • Objem = pole pro kapacitu na kartě položky (vyplňuje se množství a jednotka)
 • Poznámka = první pole pro poznámky na kartě položky v záložce poznámky (c1602pozn_)
 • Interní poznámka = druhé pole pro interní poznámky na kartě položky v záložce poznámky (c1602pozni )
 • Stavy skladu = na e-shop se budou přenášet (dle filtrů výše, které je ovlivňují – sklad, konto, aktivita položky)
 • Kódy názvů prod. = výčet všech druhů názvů položky (položka může mít více názvů (nejen hlavní na kartě = FAS))

Kategorie

 • Kategorie – číselník = *114_podmnožiny položek
 • Kategorie – zařazení = přenáší se zařazení položek do podmnožin
 • Kategorie – překlady = pokud web obsahuje více jazyků, pak se mají přenášet překlady názvů podmnožin položek nadefinovaných v aplikaci *8761_Překlady do cizích jazyků
 • Název kategorie z = výběr z možností: v aplikaci *114_Podmnožiny položek
  • C0114popis = na záložce „Obecné“ pole pro identifikátor a název:
  • C0114seo = na záložce „Internetové obchody“ pole pro Název SEO:  

Přílohy

 • Přílohy = určí přenášení multimédií, které jsou přiřazeny k položkám
 • Přílohy – ftp/base64 = defaultně možnost „ftp“ (do budoucna plánované rozšíření výberu, kdy zda se jedná o „ftp“ nebo „base 64“ bude určovat dodavatel e-shopu)
 • Typy u příloh = zda se jedná o: obrázek/zvuk/video/dokument – v aplikaci *8088 vybíráno při zakládání nového druhu přílohy:


 • Popisy u příloh = přenos popisů u příloh na e-shop (na webu zobrazováno např. při najetí kurzorem na obrázek, apod.)
 • Úložiště = seznam úložišť multimédií, odkud se mají na e-shop nahrávat
 • Kontrolovat přílohy se stejným názvem = pokud se na e-shop exportuje z více než jednoho úožiště, může se stát, že jména obrázků mohou mít stejný název. Zaškrtnutím této volby se zamezí kolizi souborů, kdy se přílohy před samotným nahráním na e-shop doplní názvem úložiště.

Vlastnosti

 • Vlastnosti – číselník = vlastnosti z aplikace *8762
 • Vlastnosti – kódy = konkrétní kódy vlastností v případě, že se nemají přenášet všechny existující
 • Vlastnosti – zařazení = provázanost vlastností na položky (bude se přenášet, která položka má u které vlastnosti kterou hodnotu)

Ceny

 • Ceny = přenos prodejních cen na e-shop (budou se zobrazovat)
 • Ceny – zahrnout i ceny z cenových hladin = pokud bude zatrženo, pak se budou přenášet i cenové hladiny, pokud ne, bude se přenášet pouze katalogová cena (z karty položky)
 • Cen. hladiny = konkrétní výpis cenových hladin (pokud necháte výběr cenových hladin zcela nevyplněný, budou na e-shop exportovány všechny existující cenové hladiny)
 • Měny = možnost přidat další měny (vyjma CZK), ve kterých se cena pro e-shop bude počítat
 • Ceny – platnost od/do = atribut platnosti ceny – zadáván pouze v případě cenových hladin, a to z aplikace *8729_Základní prodejní ceny v polích pro platnost hladiny
 • Podmínka pro platnost ceny = např. akce platí od určitého množství, opět aplikace *8729_Základní prodejní ceny v polích pro platnost hladiny
 • Kód akce = aplikace *8747_Cenové akce, zde se definují cenové akce, které ovlivňují cenu produktu, kód
 • Název akce = název cenové akce
 • Cena z karty produktu do výpočtu = výpočetní mechanismus konečné ceny nebude zasílat pouze ceny z CH, ale v případě nevyplnění hladin doplní cenu z karty položky

Čárové kódy

 • Čárové kódy = určuje, jestli se budou nebo nebudou přenášet
 • Čárové kódy – druh = výčet druhů čárových kódů pro přenos (např. EAN, S/N, apod.)

Související produkty

 • Související produkty = přenos souvisejících produktů z *8745_Číselník závislých položek
 • Status = výběr typu příslušenství, které se bude přenášet:


 • Množství = přenášet množství zadané u souvisejících produktů (závislých položek)

Masky

 • Masky a číselník kategorií masek = zaškrtnutím políčka u této volby dojde k přenosu číselníku kategorií masek a jednotlivých masek pro produkty
 • Masky = umožňuje omezit konkrétní kódy masek položek, které chcete pro e-shop zasílat
 • masky a jejich kategorie se definují v aplikacích *8701_Číselník kategorií, *8702_Číselník hodnot kategorií, *8703_Číselník masek, *8704_Číselník složení masky

Dodavatelé

 • Dodavatelé = na e-shop se budou přenášet dodavatelé zboží (položek) – tj. aplikace *8741_Dodavatelé/odběratelé zboží
 • Brát ___ dodavatele = přenášet pouze dodavatele, dle jedné z možností:

       

 • Info hl. klient do XML= export informace, zda daný dodavatel je hlavní (ano/ne)
 • Typ dodavatele = exportovat, o jaký typ dodavatele se jedná (tzn. přenést informaci na web)
 • Dodavatelé – platnost od/do = přenášet atributy, od - do kterého datumu je platnost
 • Typy dodavatelů – dodavatel/výrobce = přenášet pouze typ klienta „dodavatel/výrobce“
 • Lhůty = přenos objednacích a dodacích lhůt k jednotlivým dodavatelům
 • Dostupnost = přenášet dostupnost produktů zadanou u dodavatelů
 • Dost. do exportu stavu skladů = zahrnout dostupnost i přímo do exportu stavu skladů

Stavy objednávek

 • Stavy objednávek = zajišťuje přenos stavů objednávek (Nová, expedovaná, ...) v exportním XML
 • Přenášet i přílohu PDF = umožňuje na e-shop přes FTP zasílat i fakturu/doklad v PDF
 • Úložiště dokumentů = umožňuje omezit, ze kterých úložišť se faktura bude brát
 • Přenášet vyfakt. objednávky ještě X dní = poslední volba umožňuje upřesnit, po jakou dobu od vyfakturování se má informace o stavu objednávky na web zasílat

Na kartě FTP připojení v obecném nastavení lze nastavit cestu FTP adresáře, do kterého se mají dokumenty zasílat.


Parametry klienta

 • Poslední údaje nutné zadat pro přenos na e-shop jsou parametry pro klienta:


 • Přenášet klienty na e-shop = pokud je zájem na přenosu klientů (tzn. chcete si řídit správu klientů na e-shopu z WinFASu)
 • Podmnožiny klientů = výčet podmnožin klientů, kteří budou přeneseni na e-shop (jsou zákazníci e-shopu)
 • Typy kontaktů = které typy kontaktů klienta budou přenášeny na e-shop (telefon, mobil, e-mail)
 • Přenášet obchodní zástupce na e-shop = přenos obchodních zástupců (zprostředkovatelů)
 • OZ jako správce podmnožiny = obchodní zástupce je ve firmě zadáván jako správce podmnožiny
 • OZ jako account manager = obchodní zástupce je ve firmě zadáván jako account manager (správce klienta)
 • Kontrolovat fakturační údaje klientů s IČem při importu objednávek = při importu klientů se zobrazí upozornění v případě, kdy si objednal na e-shopu klient s IČ, který již ve WinFAS existuje a objednávku zadal na odlišné FA údaje (v takovém případě klient ve WinFAS není přepsán)

 Systémové parametry

 • Změny v nastavené systémových parametrů je třeba konzultovat s Organizační kanceláří nebo dodavatelem e-shopu
 • Jakákoli provedená změna může ovlivnit chod e-shopu
 • Popis položek systémových parametrů je k nalezení v technické dokumentaci (přístupné dodavateli e-shopu)


Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    30.01.2019    | Článek:    2120    |     www.WinFAS.cz