Článek: 2110 | Naposledy změněno: 16.08.2019

E-shop - Položka na webu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Položky, které se mají přenášet na e-shop, ve většině případů musí být označené jako aktivní a aktivní pro web.

Postup:

  • v číselníku *8718 Položky ZVS spusťte kartu konkrétní položky
  • zde zatrhněte políčko „Web“
    • políčko „Aktivní“ musí být také zatržené – tj. obecná funkčnost pro používání položky ve WinFAS


V případě potřeby aktivovat více položek najednou lze využít hromadnou aktivaci přímo v číselníku položek *8718.

Postup:

  • pomocí myši a klávesnic Ctrl nebo Shift označte všechny položky, které budete aktivovat
  • pod tlačítkem „Aktivace“ vyberte „WEB aktivuj

              
         

  • stejný postup volte také pro případnou deaktivaci položek

Upozornění:

  • Položku nelze aktivovat pro web, aniž by byla aktivována pro WinFAS tzn. položka musí být nejdříve aktivována ve WinFAS a teprve poté lze položku aktivovat pro web.
  • Nelze deaktivovat položku, pokud je aktivována pro web, tzn. nejdříve položku deaktivujte na webu a potom proveďte deaktivaci ve WinFAS.
  • Program sám tyto varianty hlídá, takže neumožní udělat chybu.

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2110    |     www.WinFAS.cz