Článek: 2003 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Možné kombinace certifikátů a provozoven pro evidenci tržeb

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | EET ve WinFASu


 

 • údaje, které je možné různě kombinovat při evidenci tržeb a dle kterých je nutné se zachovat při nastavení obecných záležitostí ve WinFAS jsou: provozovny, certifikáty (a pokladní zařízení):
  • 1 certifikát, 1 provozovna
   • stačí pouze založit provozovnu, nahrát k ní certifikát a již není třeba řešit registrace počítačů, jelikož systém „nemá z čeho vybírat“
  • 1 certifikát, více provozoven
   • založíme všechny provozovny, všem přidělíme stejný certifikát a k jednotlivým provozovnám zaregistrujeme příslušné počítače
  • více certifikátů, 1 provozovna
   • v číselníku provozoven je třeba mít nahrané všechny certifikáty, proto totožnou provozovnu založíme tolikrát, kolik máme certifikátů a ty k ní přidělíme
   • v modulech řízení zásob i účetnictví pak bude třeba práce se šablonami
  • více certifikátů a stejný nebo vyšší počet provozoven (tzn., početně se rovnají nebo některé provozovny budou mít stejný certifikát)
   • založíme všechny provozovny, k nim nahrajeme příslušné certifikáty (ať už má každá provozovna jiný nebo některé mají stejný certifikát) a zaregistrujeme počítače k příslušným provozovnám
  • více certifikátů a nižší počet provozoven (např. máme certifikáty rozdělené dle zaměstnanců, apod.)
   • založíme všechny provozovny a ty z nich, které budou pracovat s více certifikáty, založíme duplicitně! tak, aby v číselníku provozoven byly všechny vygenerované certifikáty zadané
   • počítače zaregistrujeme k příslušným provozovnám
   • v modulech řízení zásob i účetnictví již bude třeba pracovat se šablonami
   • Pozn.: tato situace nejvíce komplikovaná a nedoporučuje se!
 • ze zákona (k 3.11.2016) má poplatník povinnost vygenerovat minimálně 1 certifikát à záleží tedy na nás, kolik jich budeme chtít (zda nám stačí jeden na celou firmu nebo jeden na každou provozovnu, apod.)

Zpět na rozcestník "EET ve WinFASu"

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2003    |     www.WinFAS.cz