Článek: 1989 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Zásoby: podmínky v nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | EET ve WinFASu


 

 • než začnete pořizovat doklady v Řízení zásob, je třeba si zkontrolovat veškerá nastavení šablon, která jsou podmínkou pro funkčnost EET
  1. Neprovázání na obchodníka – tzn., že šablonou nebudeme fakturovat
  2. Správně nadefinovaný pohyb v šabloně
  3. Přiřazení pevné sestavy, která zobrazí údaje EET
  4. Číselná řada - povolené znaky
 • jednotlivé body jsou vysvětleny v podkapitolách níže
 • v případě, že budete mít nastavení provedená správně, na šabloně v zásobách se objeví informace „Odesílání do EET“ a na doklad se budou tisknout údaje

1. Neprovázání do obchodníka

 • aby WinFAS poznal, u kterých dokladů bude hlídat údaj pro vyplnění provozovny (viz pořizování dokladů) – je nutné mít na šabloně v pořízení prázdná pole pro předání do obchodníka:


 • v moment, kdy bude nastaveno předání
   nebo bude vyplněná hlavička pro obchodníka 
  , pak WinFAS nebude doklady kontrolovat pro účely EET (jelikož pokračuje k fakturaci, nepřijímáme peníze)
 • toto nastavení (resp. nenastavení) v šabloně je podmínkou pro hlídání EET na zásobovém dokladu!
 • POZOR! některé firmy nemají zásoby propojené s obchodníkem, ale i tak vytváří DL, který pak následně fakturují - zde je nutné provázat! nebo zakázat EET, jinak tržby budou evidovány

2. Správně nadefinovaný pohyb

 • Pohyb v šabloně pro prodej za hotové/kartou musí být vybrán takový, který je nadefinovaný jako výdejový (externí)
 • nejčastěji jsou to pohyby pod čísly 50-59, ale záleží vždy na každé firmě, jak má pohyby očíslovány, nelze se tímto tedy řídit
 • na kontu, které je pohybu přidělené je nutné mít nastavení takto:


 • pro definici kont slouží aplikace *8705 a pro definici pohybu *8708
 • důležité je, aby vybrané konto bylo typu „výdej“, protože to je považováno za externí
 • pokud bude mít typ „spotřeba“, pak je považováno za interní a EET u něj fungovat nebude

3. Výběr pevné sestavy

 • v Řízení zásob existuje velké množství konečných sestav (tedy dokladů pro tisk), které mohou být pro jednotlivé šablony využity
 • jejich vzhled a místo jsou ale bohužel programově omezené, proto údaje k EET lze doplnit pouze na některé z nich
 • tzn. v šablonách, které mají odesílat EET, je nutné mít nadefinovanou jednu z těchto sestav:
  • Obecný zásobový doklad (RZ__DOKLA00001)
  • Prodejka (RZ__VYDEJ00002)
  • Tři úzké znakové prodejky s parametry - s uvedenou šířkou znaků (RZ__VYDEJ00010, RZ__VYDEJ00012, RZ__VYDEJ00015)
 • kontrolu přiřazené sestavy provedete v šabloně pořízení (hlavičky dokladu) na záložce Sestavy


4. Číselná řada – povolené znaky

 • parametrizace EET umožňuje v číselné řadě zasílaných dokladů používat pouze znaky:
  • 0-9a-zA-Z.,:;/#-_
 • tzn. číselná řada dokladů NESMÍ obsahovat např. písmena s háčky a čárkami (č,ř,atd.)

Zpět na rozcestník "EET ve WinFASu"

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    1989    |     www.WinFAS.cz