Článek: 1981 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Vouchery v zásobách (původní řešení)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | EET ve WinFASu


 

Upozornění:

 • toto řešení je možné používat v případě, kdy nemáte ze zákona povinnost sazby DPH na voucheru - jinak použijte řešení nové: +2237
 • v řešení je nutné si interní směrnicí určit zaúčtování voucherů

Peněžní šuplíky - kdy a jak

 • práce s peněžními šuplíky je pro účely EET v případě využívání:
  • voucherů
  • elektronických peněženek
  • vlastních poukazů
  • kuponů, žetonů
  • atd.
 • → tzn. v případě nabití a čerpání stejným poplatníkem
 • Stravenky do těchto případů nespadají! → jde o nabití a čerpání jinými poplatníky (my je nevydáváme). Pokud tedy jako formu platby využíváte stravenky (ale jiné poukázky ne) - není nutné peněžní šuplíky zavádět pro účely EET.
 • nespadá sem ani případ slevy ve WinFAS
 • nebo s peněžními šuplíky budeme pracovat v případech, kdy:
  • už šuplíky používáme
  • chceme každodenně hlídat stav v kase (uzávěrky, výčetky)
  • chceme evidovat formy platby pro vnitřní potřeby
 • vzhledem k tomu, že peněžní šuplíky jsou typu kasa – všechny jejich formy platby spadají do EET

Upozornění: Nastavení a přípravu peněžních šuplíků provádí vždy pracovníci Organizační kanceláře!

Doporučení: Pokud není nutné pro účely EET (viz vouchery, poukazy, e-peněženky, apod.) → doporučujeme zbytečně nezavádět

Nadefinování forem úhrad

 • než budeme evidovat tržby prostřednictvím peněžních šuplíků, je třeba si nadefinovat všechny formy úhrad, které budeme používat
 • Postup:
  • spustíme aplikaci *8752_Číselník druhů plateb
  • přes tlačítko „Přidej“ doplníme všechny druhy platby, které budeme potřebovat → důležité je vybrat správný typ platby! pokud budeme používat nějaký poukaz, je třeba zvolit „čerpání voucheru“:


 • všechny nadefinované druhy plateb mohou vypadat následovně:


Nabití e-peněženky, voucheru a jiných poukazů

 • nabití poukazu provedeme prodejem položky ze zásob (hotově, kartou)
 • Naskladnění položky:
  • provedeme např. pohybem 29 (Evidenční příjem)
  • položku naskladníme za 0 Kč
 • Položka pro poukaz může vypadat např. takto:


 • ALE POZOR! Při zakládání položky, která bude typu voucher a jiných poukazů je nutné na záložce Obaly,klasif. zaškrtnout políčko pro nabití voucheru!


 • naskladněnou položku poté prodáme v hodnotě poukazu = nabití

Čerpání e-peněženky, voucheru a jiných poukazů

 • k čerpání poukazů je nutné pracovat s peněžními šuplíky (jinou cestou ze zásob toto řešit nelze!) a mít nastavené jednotlivé formy úhrady
 • pořízení dokladů v *8720_Řízení zásob pak provedeme přes šablonu kasy (respektive šablonu provázanou na peněžní šuplík)
 • hlavičku dokladu a položky vyplníme klasicky, jak jsme zvyklí (navíc s provozovnou – dle pořízení dokladů s EET - návod +1979 (základní pořizování dokladů))
 • po uložení v okně Pořízení účtenek vybereme formu úhrady, kterou zákazník platil
  • nebo rozdělíme celkovou sumu mezi jednotlivé formy úhrad
   • pokud platil různými prostředky – například:

 

 • poté potvrdíme OK a systém odešle údaje na server správce daně
  • na účtence se vytisknou údaje pro EET včetně FIK kódu
  • pokud PKP – viz dodatečné odeslání


Upozornění:

Pokud využíváme jako druhy platby i jakékoli poukazy, je nutné na dokladové šabloně nastavit Platbu před tiskem

- důvodem je, že platba prostřednictvím čerpání poukazů odchází do EET jako speciální údaj – je tedy nutné ji zadat ještě před tiskem účtenky

Pokud přes peněžní šuplíky přijímáme pouze platby v hotovosti, kartou a stravenkami – je možné tisknout účtenky dříve, než zvolíme druh platby

Nastavení šablony pro platby před tiskem:

 • v aplikaci *8720_Řízení zásob si spustíme dokladovou šablonu kasy (peněžních šuplíků)
 • zde klikneme pravým tlačítkem myši na propisovačku
   a dáme upravit:

 

 • v záložce Ostatní potom v Evidenci plateb zaškrtneme „Platit před tiskem“ a uložíme šablonu → OK:


Zpět na rozcestník "EET ve WinFASu"

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    1981    |     www.WinFAS.cz