Článek: 1974 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Příklady situací při evidenci tržeb

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | EET ve WinFASu


 

Text převzat z materiálu vydaného správcem daně: Popis položek datové zprávy, Situace při evidenci: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Popis_polozek_datove_zpravy_23_06_2016_v1.0.pdf

Situace 1 – bez zastupování a pověřování

Tržbu eviduje poplatník právě sám za sebe. Tento poplatník uvede své DIČ v datové zprávě evidované tržby a na účtence v položce DIČ poplatníka. Položka DIČ pověřujícího poplatníka nesmí být vyplněna (ani stejným DIČ). Poplatník použije svůj certifikát a uvede svoji provozovnu. Není přitom podstatné, která konkrétní osoba obsluhuje pokladní zařízení (např. zaměstnanec).

Situace 2 – přímé zastoupení

U přímého zastoupení zastupující eviduje tržbu za zastupovaného. V datové zprávě i na

účtence uvádí DIČ zastupovaného v položce DIČ poplatníka. Položka DIČ pověřujícího

poplatníka nesmí být vyplněna. Zastupující uvede provozovnu zastupovaného a použije

k podpisu jeho certifikát, který mu zastupovaný svěřil.

Situace 3 – nepřímé zastoupení

U nepřímého zastoupení zastupující eviduje tržbu za zastupovaného. V datové zprávě i na

účtence uvádí své DIČ jako DIČ poplatníka. Položka DIČ pověřujícího poplatníka nesmí

být vyplněna. Zastupující uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna a použije

svůj certifikát. Nepřímé zastoupení se řídí § 8 ZoET.

Situace 4 - pověření (§ 9, odst. 1 ZOET)

Pověřený eviduje tržbu za pověřujícího. V datové zprávě i na účtence uvádí pověřený své DIČ

jako DIČ poplatníka. V položce DIČ pověřujícího poplatníka uvede DIČ pověřujícího.

Pověřený uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a použije k podpisu svůj

certifikát.

Situace 5 – pověření od více osob (§ 9, odst. 2 ZOET)

Pověřený eviduje tržbu za více pověřujících. V datové zprávě i na účtence uvádí pověřený své

DIČ jako DIČ poplatníka. Položce DIČ pověřujícího poplatníka nesmí být vyplněna.

Pověřený uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a použije k podpisu svůj

certifikát.

Kombinace situací nebo jejich vícenásobné použití

Při jedné platbě (nákupu) může nastat jedna situace, ale mohou také nastat libovolné

kombinace situací nebo vícenásobné použití jedné situace (např. více pověřujících poplatníků

dle ustanovení § 9, odst. 1 ZoET). Ke každé situaci však musí být vytvořena a odeslána

samostatná datová zpráva evidované tržby a vystavena plnohodnotná účtenka. Zda budou tyto účtenky vytištěny dohromady, nebo zvlášť, je na rozhodnutí poplatníka. Každá účtenka musí

však obsahovat veškeré údaje stanovené v § 20 ZoET.

Výjimky:

  • Vícenásobné použití situace 3 - Přijme-li poplatník tržbu v nepřímém zastoupení za více zastupovaných, může takovou tržbu odeslat jednou datovou zprávou a vystavit jednu účtenku.
  • Kombinace situace 1 s (jednou nebo více) situacemi 3 - Přijme-li poplatník vlastní tržbu a zároveň tržbu v nepřímém zastoupení (za jednoho nebo více zastupovaných), může takovou tržbu odeslat jednou datovou zprávou a vystavit jednu účtenku.
  • Kombinace situace 1 a situace 5 (dle § 9 odst. 2 ZoET) – Přijme-li poplatník vlastní tržbu a zároveň tržbu na základě pověření od více poplatníků, může takovou tržbu odeslat jednou datovou zprávou a vystavit jednu účtenku. Z popisu situací a jejich kombinací vyplývá, že buď obsluha, nebo software pokladního zařízení musí jednotlivé situace (i jejich kombinace nebo vícenásobné použití) rozpoznat a správně zpracovat pro evidenci tržeb.

Zpět na rozcestník "EET ve WinFASu"

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    1974    |     www.WinFAS.cz