Článek: 1956 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Oceňování zásob - definice, principy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

 •  návod slouží k vysvětlení fungování ocenění zásob a jeho postupů ve WinFASu, uvedení příkladů a doporučení pro správnost provedení

Způsoby používané pro ocenění nakoupených zásob

 • Při oceňování zásob v pořizovací ceně je v účetnictví používáno několik způsobů:
  • FIFO
  • Vážený průměr
  • Vážený průměr zjednodušeně
  • Pevná cena
  • Oceňovací odchylky
 • Převážná většina účetních jednotek používá pro oceňování „Vážený průměr“ - stejně tak i WinFAS

Vážený průměr - všeobecný princip

 • Tento způsob ocenění spočívá v tom, že při každém pořízení je vypočítáván vážený průměr ze zásob určité položky na skladě a nového přírustku.(viz bod 2.1Příklad)
 • Všechna vyskladnění této položky, která následují po posledním příjmu, jsou oceňována takto vypočtenou cenou až do jejího úplného vyskladnění nebo do nového nákupu
 • Definice ve vzorci by vypadala následovně, kdy:
  • C/Mj = je skladová cena za jednotku
  • CC = celková skladová cena
  • M = množství


 • Pokud je nakoupena zásoba položky, která dosud na skladě nebyla nebo sice byla, ale v momentě pořízení na skladě není, nelze žádný průměr počítat a použije se skutečná pořizovací cena nákupu.
 • V případě, že dojde k příjmu a vyskladnění tentýž den, mělo by být správně postupováno tak, že jednotlivé operace jsou provedeny v tomtéž sledu, v kterém probíhají ve skutečnosti:
  • Nejdřívě naskladnění a potom vyskladnění.
  • Nelze připustit, aby se zásoba určité skladové položky v jakémko-li momentě dostala do mínusu.
  • Tím by mohlo dojít ke zkreslení ocenění jak momentálního výdeje do spotřeby, tak zbývající zásoby.
Upozornění
 • Tento způsob ocenění zásob se používá i v modulu Řízení zásob ve WinFASu

 

Příklad

 • Na začátku roku je skladem 10 ks určité skladové položky za 10 Kč    100
 • 10.1. je vyskladněno 7 ks. Hodnota výdeje je (7x10)                          -70
 • 20.1. je pořízeno dalších 7 ks za 13 Kč (7x13)                                      91
 • Na skladě je opět 10ks, ale v hodnotě                                                  121
 • Cena za jednotku je nyní 12.10 Kč    

Vážený průměr ve WinFASu

 • Jak už bylo řečeno výše, oceňování zásob ve WinFASu probíhá přesně tak, jak je popsáno v bodě výše

Příklady z praxe

1) Standartní postup naskladnění

 • K otestování byly použity:
  • Položka 3315_Test ocenění
 • K zobrazení pohybu na skladě byla použita IQ Skladová karta a šablona 1-Skladová karta , kterou si můžete stáhnout z internetu
 • Pohyby na skladě vznikly na základě tohoto příkladu:
  • 1.10.     Příjem        10ks za 10Kč        100
  • 2.10.     Výdej        5ks (5x10)             -50
  • 3.10.    Příjem         5ks za 12Kč           60=>110
   • K 3.10. je na skladě
    • 10ks v celkové hodnotě 110 Kč
    • Cena za jednotku 11 Kč
  • 4.10.    Výdej        7ks (7x11)              77=>33
  • 5.10.    Příjem        7ks  za 15Kč          105=>138
   • K 5.10. je na skladě
    • 10ks v celkové hodnotě 138Kč
    • Cena za jednotku 13.80 Kč
  • 6.10. Výdej        3ks(3x13.80)             96.60
 • Položka byla naskladněna ve správném časovém sledu dle uvedeného příkladu


 • Zde vidíme, že jednotková cena na výdejkách odpovídá přesně výpočtu

2) Nestandartní způsob --> Nejdříve výdej a dodatečně příjem (aktuální měsíc)

 • V praxi se často stává, že firma během měsíce vydává ze skladu zboží a příjemku z různých důvodů pořídí později, třeba až na konci měsíce.
 • Datum příjemky uvede na doklad správně, podle data dodání zboží na sklad


 • Zde je vidět, že na dokladu výdejky je skladová cena 11Kč/MJ. Tato cena se správně spočítala ze stavu zásob k 3.10. a  z příjemky z téhož dne
 • Po ocenění se tato cena přepočítá na 13.80 Kč a takto se dostane i do účta.


 • Na dokladu se cena nezmění. Bude tedy rozdíl mezi cenou na dokladu a cenou, která se dostala do účta.
 • Pak je třeba si tento doklad vytisknout pomocí Dokladu v úč. sklad. cenách3) Nestandartní způsob --> Výdejky a příjemky do předcházejícího měsíce

 • Některé firmy pořizují doklady na začátku nového měsíce do předcházejícího měsíce do jednoho dne
  • Například na začátku října pořizují všechny spotřebky a příjemky k datu 30.9.  (viz obr.)


 • Protože jsme v našem případě nejdříve udělali výdejky, pak se do nich dostala skladová cena ze dne 6.10. a to 13.80 Kč, protože příjemka s cenou 9 Kč byla pořízena až po výdejce
 • Po ocenění se skladové ceny pro výdejky opět upraví dle ceny na příjemce a zůstatku na skladě.


Doporučení
 • Pokud všechny doklady pořizujete k jednomu dni, potom
 • Nejdříve pořiďte doklady na příjem
 • Pak teprve udělejte doklady na výdej


 • Do pořizovaných výdejek se potom budou natahovat správné ceny

 

Závěr

 • Skladová cena položky vzniká jejím pořízením na sklad (příjemka, produkce).
 • Výdej skladovou cenu neovliňuje.
 • Nejdřívě musí nastat naskladnění a potom vyskladnění.
 • Nelze připustit, aby se zásoba určité skladové položky v jakémko-li momentě dostala do mínusu.
 • Tím by mohlo dojít ke zkreslení ocenění jak momentálního výdeje do spotřeby, tak zbývající zásoby.
 • Když už dojde k momentu, že výdejka předchází příjemku, tudíž ceny na dokladu neodpovídají cenám, které jdou do účta, pak si daný doklad po spojováku můžete vytisknout speciálním dokladem „Doklad v úč. skladových cenách“.

 

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    1956    |     www.WinFAS.cz