Článek: 1834 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Přehled tržeb

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Tento návod popisuje, jakým způsobem ze systému WinFAS vygenerovat přehled tržeb za určité období, které firmy mohou potřebovat k provedení kontrolního hlášení.

Další informace k problematice kontrolního hlášení je možné nalézt v návodu +1825.

Kde najít sestavu pro přehled tržeb

 • pro přehled tržeb existují ve WinFASu dvě pevné sestavy, které mohou firmy využívat
 • jedna sestava přehledu tržeb zohledňuje DPH a odvody DPH, druhá sestava pro změnu typ úhrady
 • sestavy se nachází ve stromě Řízení zásob - Evidence zásob - Sestavy - Doklady:


 • nejrychleji sestavu spustíte pomocí vyhledávání - zadejte do kódu aplikace např. sekvenci "*tržeb"      
 • a v nabídce WinFAS se objeví:

Přehled tržeb (DPH)

 • pevná sestava „Přehled tržeb“ zobrazuje tržby dle jednotlivých sazeb DPH
 • Postup:
  • spusťte sestavu
  • v parametrech pro sestavu vyplňte filtry, které potřebujete – vždy povinně sklad


  • poté stiskněte tlačítko Sestava
 • dostanete přehled tržeb za vybrané období a pro vybraný sklad
 • na konci sestavy je shrnující tabulka rozdělená mezi tržby, kasu a fakturu


 • Pokud navíc vyberete parametr "Způsob platby", přibude na konci sestavy tabulka s tímto rozpisem:


Upozornění:

 • Rozpis plateb lze zobrazit pouze v případě, že využíváte peněžní šuplíky (návod +3058), ve kterých při platbě zákazníka zadáváte formu úhrady.

 

Přehled tržeb dle způsobu úhrady

 • pevná sestava „Přehled tržeb dle způsobu úhrady“ zobrazí tržby získané:
  • kasou (hotově i bezhotovostně)
  • a fakturou (příkazem, hotově, bezhotovostně i FA dodávkou)
 • Postup:
  • spusťte sestavu
  • v parametrech pro sestavu vyplňte filtry, které potřebujete – vždy povinně sklad a datum


 • tlačítko Sestava
 • zobrazí se přehled tržeb pro daný sklad a období rozdělený dle způsobu úhrady:


 • K zobrazení můžete pomocí filtru volit doklady dle typu úhrad:

Odvod peněz do pokladny

 • Dle výše uvedeného postupu si zobrazte sestavu Přehled tržeb
 • Výslednou částku za den, či jiné období (včetně tabulky DPH) zapište jako pokladní doklad
  v aplikaci  *1003 Pokladna
 • Pokud máme hodně dokladů za den, můžete sestavu Přehed tržeb zobrazit pouze sumárně
 • Toto lze provést výběrem Formuláře pro sestavu:


 • Stiknite tlačítko Sestava:


Zpět na rozcestník "Evidence zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    1834    |     www.WinFAS.cz