Článek: 1816 | Naposledy změněno: 15.08.2018

Automatické přírůstky při uzávěrce KD - Nastavení

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Automatické přírůstky zvířat | Pořízení - Aut. přířustky | Skupinové vážení |


Pro využití funkce je třeba v číselníku *3302 nastavit výši přírůstku a status pro počítání, v číselníku *3303 a 3306 nastavit a povolit pohyby přírůstků (musí být povolen přírůstek i úbytek) a vážení. Do aplikace *3390 je třeba nastavit šablonu pro pořízení skupinového vážení zvířat.

Kombinace stáj x druh zvířat *3302


  • Automatické přírůstky při uzávěrce krmných dnů: status pro aktivaci funkce.
  • Cena / jednotku - Přírůstku: ocenění za jednotku přírůstku.
  • Hmotnost / ks - Přírůstku: výše přírůstku zvířat na 1 krmný den.

Pohyby zvířat *3303

 

 
  • Definujte pohyby pro pořizování přírůstků s typem pohybu "Přírůstek" a pro možnost korekce přírůstků skupinové vážení zvířat s typem pohybu "Vážení".
 

Povolené druhy pohybů *3306

 

 
  • Kategorie musí mít povoleny pohyby pro příjem i výdej přírůstků, pro korekci doporučujeme nastavit i pohyb pro skupinové vážení zvířat.
 

Skupinové vážení zvířat *3390 - šablona

  • Šablonu pro pořízení je možné stáhnou z internetu. 
  • Pozor: šablona defaultně využívá číselnou řadu "ZVD - Doklady zvířat" a odkazuje se na pohyb vážení s kódem 25. Při jiném nastavení je třeba šablonu upravit.
  • Pro jiné nastavení kontaktujte technickou podporu modulu Zvířata.


 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    15.08.2018    | Článek:    1816    |     www.WinFAS.cz