Článek: 1785 | Naposledy změněno: 22.09.2016

Kontrolní hlášení: dotazy a informace

Generování Kontrolního hlášení: *1098 

Nutné udělat aktualizaci verze 2.2.48.19c !

Kompletní návod na kontrolní hlášení:


Návod
ke stažení v příspěvku +1825
Aktualizace návodu:    22. 9. 2016
Rozšíření informací postupu u dobropisu/vrubopisu (str. 14)

Oficiální stránky ministerstva


http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/soubory-ke-stazeni


Nastavení

Postup importu šablon naleznete v návodu  + 482 ( 2. část Import z Internetu)

Import šablon se netýká společností Agrofert

 

Šablony Kontrolní hlášení

Importujte z internetu do:

  • IQ DPH EU 
  • IQ Přenesená daň. povinnost 
  • Šablona pro Podání na ČDS *1098
  • IQ deník RZ (přehled tržeb: Z18) (zásoby)
  • Poslední aktualizace  IQ DPH EU + IQ Přenesené daň. povinnosti:  7.9. 2016 !

 

Šablony DPH

Importujte z internetu do:

  • IQ DPH EU (Šablona Posun odpočtu DPH)
  • Poslední aktualizace :   24. 2. 2016  

Nejčastější dotazy:

11.3.2016

Kombinace více klentů na jednom dokladu

Prosím nekombinujte 1 doklad na více klientů (co poddoklad to jiný klient). Winfas Vám doklad zařadí dle celkové částky dokladu a druhu klienta => tedy může vzniknout špatné zařazení do řadku KH.

25.2.2016

Přišla nám nová informace:

Nevím, jestli je to všeobecně známá informace, ale kdo podáváte přímo přes EPO, tak velký pozor!

Na rozdíl od jiných podání dostanete u KH po stažení zakódovaného "Potvrzení.p7s" opravdu jen potvrzení o podání

s identifikací subjektu + závěrečnou tabulkou C. VŠECHNY ŘÁDKY KH ALE CHYBÍ!

Tedy taková věc nejde do EPO znovu načíst a upravovat.

Data z řádků jsou nelogicky zvlášť - najdete je dole v souboru .zip. Nejsou ale nijak zabezpečená podpisem serveru, takže jako důkaz o obsahu přijatého KH nedává EPO pro jistotu vůbec nic.
 

24. 2. 2016

Poslední zkušenosti z podání HK: nezapoměňte uvést ID datové schránky či e-mail. Než odešlete HK, otevřete si na portále, zda je vše v pořádku!  

17.2.2016

Chybová hláška na daň. portále, stránka záhlaví

Může se Vám zobrazit hláška (viz obrázek)

tato  hláška nená vliv na vygenerování správných dat do portálu, ani na generování XML souboru.

Potrvďte ji ano a můžete si záhlaví zkontrolovat 


15.2.2016 

Kontrolu DIČ můžete provádět od verze .2.2.42.18.f 

10.2.2016

Daňové doklady z platby

Důležité datum: datum DUZP + datum ev. období DPH.
Datum DUZP se předává do KH. tedy si jej upravte dle potřeby: př. dle přijatého dokladu.
Datum ev. období DPH ovlivní , kdy daný doklad půjde do DPH + KH.

4.2.2016

Přenesená daň. povinnost dle limitu

Přenesená daňová povinnost – nové výhodné ustanovení platné od 1. 2. 2016 – u ničeho se nemusí již hlídat
limit 100 000,- pokud si tak plátci písemně dohodnou – výhodné od 1,- Kč

 V nařízení vlády 361/2014 Sb. se v § 2  doplňuje odstavec 5 s účinností od 1. 2. 2016, který zní:
"(5) Pokud se plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, dohodnou písemně, že na zdanitelné plnění, kterým je dodání vybraného zboží s celkovou částkou základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží nižší, než je částka uvedená v odstavci 2 (……tam je 100 000 Kč…..), použijí režim přenesení daňové povinnosti, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.".

Doporučujeme tuto variantu používat. Pokud máte nastavenou automatickou opravu DPH či kontrolu výše limitu,
zrušte nastavení. Návod  nastavení +1640 ze zásob či +1689 na fakturačních položkách.

28.1.2016

Neuplatněné nároky DPH ze záloh z roku 15., chcete nárokovat v roce 16

Můžete si je uplatnit "dodatečně", ale nesmíte si DPH ulatnit na vyfa..... vytvořte si samostatné doklady.
Nejlépe si vytvořte dodatečně daňové doklady z plateb, které odečtete z vyúčtovací faktury.
Přečtěte si v otázkách a odpovědích zveřejněné na finanční správě.Sekce VI. Záhohy a vyúčtování záhoh, Dotaz 3

22.1.2016

Platební a splátkové kalendáře 

MF řeší připomínky týkající se splátkových a platebních kalendářů, možná bude ještě další změna....
až budeme něco vědět, informujeme Vás. Prosatím prosíme strpení.

Pokud budete chtít postupovat způsobem rozepsání platebního či splátkového kalendáře i na budoucí období na jednom dokladu, bude  Vám tato varianta fungovat po následující distribuci.  V jiných variantách viužijte možnost zjednodušeného řešení:

Zjednodušení u splátkových a platebních kalendářů 
Následující vylepšení- (možnost pořídit pomocnou celkovou částku rozhodující pro KH v hlavičce dokladu) bude až po nové distribuci, kde na to budete upozorněny. 

To co bylo školeno v KD Žďár nad Sázavou dne 20.1.2016 upřesňujeme. WinFAS bude umožňovat v těchto případech daleko jednoduší řešení. nebudete muset pořizovat žádné kompletní splátkové ani platebnmí kalendáře, pokud je sami nepotřebujete.
Pro Kontrolní hlášení budete moci vyplnit u jakéhokoli dokladu, který se týká těchto speciálních dokladů uvést celkovou částku na hlavičce dokladu, která bude sloužit pouze a jen pro zařazení do správného oddílu KH. 
u tohoto nového údaje budete mít tuto nápovědu: 

Určující částka pro kontrolní hlášení DPH CZ:  

Některé účetní případy jsou zahrnuty do oddílů kontrolního hlášení  nikoliv dle jednotlivé konkrétní výše částky, ale dle celkové výše částky dokladu.
Příkladem je splátkový či platební kalendář. Aby jste nemuseli pořizovat  tyto speciální doklady komplet mnohdy i na několik let, můžete si u dokladu určit , že i když je to částka podlimitní musí se zahrnout do kontrolního hlášení do oddílu nadlimitního. Tj. WINFAS Vás nenutí zapsat všechny jednotlivé položky takovýchto dokladů ani zpětně ani dopředu. Mnohdy by stejně došlo ke změně z důvodu změny splátek (finanční leasing, přepočet kurzem,..).
Je vlastně jedno, jakou čásktu tam uvedete, jde jen o to dodržet čásku limitní určenou kontrolním hlášením.

 

Příklad: pořídíte jedinou splátku ze splátkového kalendáře ve výši 3000,- ale tento splátkový kalendář je v celkové výši 50000,-.

Pokud do tohoto údaje uvedete např. částku 20000,- nebo 50000,- je to správně, protože těch 3000,-  půjde do oddílu kontrolního  hlášení nad 10000,-.

Samozřejmě je lepší, pokud tam uvedete částku 50000 daného splátkového kalendáře.

Obecně toto řeší (výše zjednodušený spltátkový a platební kalendář) všechny případy, kdy jaká koliv podlimitní částka má být v oddíle nadlimitním a není to ničím jiným určeno, než celkovou částkou za doklad.

8. 1. 2016

Neměňte své číselné řady, není zapotřebí

7. 1. 2016

Výdajový pokladní doklad (nákup od neplátce) za 13 tis Kč. Kam do KH?
Jelikož je to doklad, kdy si nemůžeme nárokovat DPH, nepůjde ani do kontrolního hlášení.

Všeobecně platí, že co nemá DPH, nejde do KH

21. 12. 2015 

Posun odpočtu DPH

DUZP svaté datum: opíšete z přijaté faktury Př.(31.1.2016)
Datum přijetí: rozhoduje o posunu DPH, , vyplní se Vám do evidenčního období DPH v tabulce DPH
+posun podbarvcen modře. Př. (2.2.2016)

TZN:  Tento doklad půjde do únorového přiznání a kontrolního hlášení. Datum uvedené v kontrolním hlášení je datum DUZP, tedy zde bude uvedeno 31.1.2016

Doklady posunuté z prosince do ledna: také musí obsahovat doklad protistrany,pokud jsou nad 10 tis. Kč. 

 

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    22.09.2016    | Článek:    1785    |     www.WinFAS.cz