Článek: 1740 | Naposledy změněno: 21.09.2015

Sestavy - turnusy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat | Turnusy | Pořízení dat evidence - turnusy


K vyhodnocení turnusů se využívá speciální sestava "Vyúčtování turnusů". Pro správnost zobrazení dat je potřeba provést několik speciálních nastavení.

Kontrolu lze provádět v aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394. Kontrola porovnává data jednotlivých pohybů zvířat s nastavěním v číselníku turnusů.

Sestava Vyúčtování turnusů

Speciální pevná sestava Vyúčtování turnusu zobrazuje i informace o spotřebě krmiv, léčiv a dalšího materiálu z modulu Řízení zásob.
Data jsou ze zásob získána a vyfiltrována za pomoci klíčů a rozmezí datumů od-do. Klíče do filtru jsou dosazeny z číselníku Kombinace stáj x druh zvířat *3302 daného turnusu a datum od-do je řízeno zahájením a ukončením vyhodnocovaného turnusu.

Pozn.: Pro správné zobrazení turnusů přesahující rok (část je ve staré firmě, část v nové) je potřeba si v sestavě IQ – RZ Přehled za více let vytvořit šablony (stejně pojmenované jako v sestavě IQ – pohled na deník v RZ) a založit datový sklad.

 

Sestava IQ Pohybů

V sestavě je možnost vytvořit libovolný přehled dat zvířat turnusu.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.09.2015    | Článek:    1740    |     www.WinFAS.cz