Článek: 1675 | Naposledy změněno: 15.08.2018

Kontroly majetku zvířat

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Majetek zvířata


Kontroly vazeb majetků zvířat naleznete v aplikaci Evidence majetku *1198,  v rámci kontrol integrity (ve výběru tlačítka Specialní). Konkrétně se jedná o tyto kontroly:

 • 10. Vazby inventárních čísel na čísla zvířat
  • Zjišťuje, že všechna zvířata zařazená v kategoriích se statusem základní stádo, jsou provázány s majetky. Současně kontroluje, že všechny majetky zvířat (DMZ) mají vazbu s čísly zvířat.
 • 20. Účetní skupiny a periody
  • Funkce kontroluje, dle pořizovací ceny a nastavených druhů zvířat *3301 správnost účetních skupin a period daňových odpisů.
  • Pokud má majetek nižší pořizovací cenu než je hraniční (limit drobného majetku DMZ) musí být v účetní skupině drobného majetku a perioda se musí shodovat s účetním odpisem. Pokud je jeho pořizovací cena vyšší musí být v účetní skupině dlouhodobého majetku a perioda odepisování musí být roční.
  • Viz návod +1596 (ve spodní části: Zpětná kontrola zařazení majetků zvířat)
 • 30. Pořizovací cena a datum dle zařazení zvířat
  • Kontroluje shodu ceny a data zařazení zvířete v modulu Evidence zvířat s hodnotami v modulu Majetek.
 • 40. Aktuální klíče
  • Funkce porovná shodu aktuálních klíčů v obou modulech.
 • 50. Klient u nákupů / vyřazení dle zvířat
  • Kontroluje shodu klienta u nákupu a prodeje.
 • 60. Klasifikace
  • Kontrolujte správnost klasifikace.
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    15.08.2018    | Článek:    1675    |     www.WinFAS.cz