Článek: 1596 | Naposledy změněno: 15.08.2018

Přechod na nový systém předání dat zvířat do majetku

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Majetek zvířata |


Nový systém předávání dat umožňuje předávat data zvířat v základním stádě do evidence majetku pomocí jedné šablony. Majetky zvířat jsou tak v jednom kroku rozděleny do účetních skupin a zařazeny jako majetek do nebo nad 80 000Kč. Při správném nastavení navíc můžete zpětně zkontrolovat správnost zařazení.
 

Nastavení číselníku Druhy zvířat *3301.

Do číselníku doplňte na kategorie základního stáda správné účtové skupiny majetků zvířat pro drobný i dlouhodobý majetek.
 
 • 1. Spusťte aplikaci Druhy zvířat *3301.
 • 2. V seznamu druhů zvířat, vyberte kategorii (druh zvířat), kde potřebujete doplnit/upravit účtové skupiny majetků.
 • 3. Klepněte na tlačítko „Uprav

 
 • 4. Doplňte/upravte hodnoty účetních skupin (v části Majetek).
  • a. Drobný majetek (DKP) - Účetní skupina (drobný majetek) je skupina, do které by měla být řazena zvířata s pořizovací cenou nižší než 80 000Kč.
  • b. Dlouhodobý majetek - Účetní skupina je skupina, do které by měla být řazena zvířata s cenou 80 000 Kč a více.
 • 5. Správnost potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.

 
 • 6. Opakujte u všech kategorií základního stáda.
 

Nastavení šablon pro předání dat zvířat do majetku

V aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394 je třeba smazat jednu ze šablon zařazení do majetku. Druhou šablonu nastavit pro zařazení majetků zvířat s pořizovací cenou do a nad 80 000Kč a nastavit rozhodnou cenu (80 000) pro rozdělení majetků. 
 
 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Majetek“.

 
 • 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu „správa šablon“ a vyberte možnost "Správa".

 
 • 4. Označte šablonu pro zařazení zvířat s cenou nad 80 000Kč.
 • 5. Klepněte na tlačítko „Smaž“ a potvrďte její smazání.


 • 6. Označte šablonu pro zařazení zvířat do 80 000Kč.
 • 7. Klepněte na tlačítko „Uprav“.


 
 • 8. Upravte název šablony na "Předání dat zvířat do majetku" (pokud máte více šablon pro různé druhy zvířat, označte šablony dle potřeby).
 • 9. Pro uložení potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.


 • 10. Ukončete správu šablon klepnutím na tlačítko „Konec“.
 • 11. Dvojitým poklepem myši vyberte novou šablonu „Předání dat zvířat do majetku“.
 • 12. Do pole „Šablona 1“ vyberte šablonu pro zařazení majetků zvířat s pořizovací cenou do 80 000Kč.
  Pozn.: Výběr šablon aktivujete klepnutím na ikonu složky za hodnotou.
 • 13. Do pole „Hraniční cena“ zadejte hodnotu pořizovací ceny, od které by měla být zvířata zařazena do dlouhodobého majetku.
 • 14. Do pole „Šablona 2“ vyberte šablonu pro zařazení majetků zvířat s cenou 80 000Kč a více.

 
 • 15. Pro uložení hodnot do šablony klepněte pravým tlačítkem myši na kódové označení vybrané hodnoty „Šablona 1“ a v zobrazené nabídce vyberte: Šablona → Hodnota.

 
 • 16. Upravte/doplňte „Hodnotu“ buď vepsáním kódu šablony do pole, nebo klepnutím na tlačítko „Načti z okna“.
 • 17. Správnost potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.

 
 • 18. Postup bodů 15 až 17 opakujte u polí „Hraniční cena“ (tam do pole hodnota zadejte rozhodnou pořizovací cenu) a „Šablona 2“.
 • 19. Hotovo.
 

Zpětná kontrola zařazení majetků zvířat

V aplikaci Evidence majetku *1198 je možná kontrola již zařazených zvířat. Funkce kontroluje, že majetky s cenou nižší než je „Hraniční cena“ jsou zařazeny ve skupině uvedené v číselníku Druhů zvířat *3301 jako drobné a perioda odepisování daňových odpisů je měsíční. U majetků zvířat s cenou 80 000Kč a vyšší kontroluje opět účetní skupinu dle nastavení v číselníku a to že perioda odepisování daňových odpisů je roční.
 
 • 1. Spusťte aplikaci Evidence majetku *1198.
 • 2. Klepněte na šipku vedle tlačítka "Speciální" a vyberte možnost "Kontroly integrity dat".


 
 • 3. Pomocí fajfky vyberte v sekci DMZ číslo 20. Účetní skupiny a periody. Zadejte "Limit drob. maj. DMZ" pro odlišení majetku.
 • 4. Potvrďte klepnutím na tlačítko „Kontroluj“.


 • 5. Zobrazí se Vám sestava s majetky zvířat, která nevyhovují některému z kritérií.


 
Pozn.: V případě dotazů prosím kontaktujte technickou podporu.
 
 
 
Autor:    Topinka Pavel    | Posl.změna:    15.08.2018    | Článek:    1596    |     www.WinFAS.cz