Článek: 1565 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Kontrola po převodu a PS zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Převod zásob do nového roku


Zkratky:

 • PS = počáteční stavy
 • KS = konečné stavy

Následující kontroly na sebe navazují. Pokud kontrola vyjde chybně, je třeba ji nejdřív opravit, a pak poračovat dalším krokem.

1) Kontrola počtu převedených položek

 • ve starém i novém roce spusťe číselník *8718 Položky ZVS
 • v pravém dolním rohu je uveden počet položek - musí být v obou letech shodný


2) Kontrola KS na PS

 • za účelem kontroly KS starého roku na PS nového roku použijte šablonu v IQ Stav skladu a obraty: Z00• Stav skladů
 • ve STARÉM roce zadejde datum 31.12.20XX (poslední den starého roku) a stiskněte tl. Data


 • ve firmě NOVÉHO roku zadejte stav pro PS - nejčastěji: 01 (05) - Počáteční stav a stiskněte tl. Data


 • vysoučtované hodnoty sloupců "Stav" a "Stav Skl Cena" se v obou letech musí rovnat:


 • CHYBA: Co když se součty KS s PS liší?
  • nejčastější problém: ve starém roce existují nulové položky s penězi - návod +2155
  • po opravě ve starém roce znovu spusťte ocenění, a pak proveďte opakovaný převod RZ - návod +3415

3) Ocenění a spojovák pro PS nového roku

 • POZOR! proveďte, až budete mít ve starém roce zásoby uzavřené a nebudou třeba opakované převody
 • tento krok je podmínkou pro kontrolu v bodě 4
 • za účelem kontroly 4 postačí provést ocenění zásob (návod +2151) k datu 2.1.20XX
 • následně spojovák, alespoň k datu 1.1.20XX (návod +2153) --> automaticky nabídne zúčtování PS - potvrďte

4) Kontrola PS na účto

 • Tuto kontrolu provádějte až v době, kdy máte uzavřené zásoby i účetnictví starého roku!
  • tzn. máte převedené jak PS zásob, tak PS účta
 • Podmínka: v novém roce musí být oceněny a zaúčtovány PS zásob (viz bod 3)
 • použijte šablonu v IQ Účetní data: Z02• UK_PS s číslem dokladu
  • v pravém dolním rohu vyberte Původ dat: Zásoby a zatrhněte negaci:


 • tlačítko Sestava - zobrazí sestavu porovnávající PSH a PSZ na jednotlivých účtech:


 • VÝSLEDEK: celkový součet sestavy i za každý účet by měl být 0
 • POZOR! Pokud se PSH a PSZ nerovná --> najděte příčinu. Např.:
  • Chybí řádky s PSZ nebo PSH? 
   • chybí zřejmě převod PSZ nebo PSH, anebo není proveden krok 3
  • Součet celkem je 0, ale některé účty ne? 
   • pravděpodobně jsou některé položky zaúčtované na jiné US - např. došlo k přepisu US na položce ve starém roce
  • V součtu celkem není 0? 
   • např. existuje nulová položka s penězi ve starém roce
   • existují chybně pořízené VD
   • apod.

 

Zpět na rozcestník "Převod zásob do nového roku"

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    1565    |     www.WinFAS.cz