Článek: 1529 | Naposledy změněno: 03.07.2014

Požadavky na kategorie skotu a výpočet dobytčích jednotek z pohledu vyhlášky 377/2013

1. Platnost vyhlášky: Od 1.1.2014.
2. Kategorie skotu: Chovatel musí mít skot rozdělen minimálně na kategorie:
   a. Telata (do 6 měsíců)
   b. Jalovice (od 6 měsíců do 2 let) 
   c. Jalovice VB (od 2 let)
   d. Krávy
   e. Býci (od 6 měsíců)
Pozn.: U vlastních kategorií, které slučují více kategorií dle vyhlášky 377/2013 (např. Jalovice (od 6 měsíců do 2 let) = Jalovice (od 6 měsíců do 1 roku) + Jalovice (od 1 roku do 2 let)) je potřeba určit hodnotu DJ a to buď vážením, nebo přepočtem tabulkových hodnot vyhlášky.
3. Přepočet tabulkových hodnot DJ: Příklady přepočtu DJ na kategorie ve vlastní evidenci
   a. Jalovice (od 6 měsíců do 2 let) = 0,80DJ - Vychází z předpokladu, že kategorie sestává z 1/3 jalovic od 6 měsíců do 1 roku + 2/3 jalovic od 1 roku do 2 let (1/3 * 0,53 +2/3 *0,94 = 0,8033)
   b. Při prodeji zvířat v určitém věku je třeba výpočet upravit. Např.: Jalovice (od 6 měsíců do 1,5 roku) = 0,735DJ – tedy 1 Jalovic od 6 měsíců do 1 roku  + 1/2 jalovic od 1 roku do 1,5 roku
Pozor.: Přepočet tabulkových hodnot je možný pouze za předpokladu uzavřeného obratu stáda!!!
4. Výpočet DJ dle stavu v evidenci (zjištěné vážením)
   a. Pro výpočet DJ je možné použít průměrné hmotnosti zvířat z evidence, zjištěné z nejaktuálnějšího vážení (=průměrná hmotnost k datu, zjištěné dle přírůstku zvířat)
   b. Pro účely výpočtu DJ lze použít průměrnou hmotnosti zvířat v kategorii z předchozího roku, pokud je chovatel schopen doložit, že nedošlo ke změně plemenné skladby zvířat, krmných dávek, atp...

Pozn.: V případě, že vlastní evidence neumožňuje dodržení požadavků na kategorie (např. jsou evidována telata do 3 měsíců a jalovice od 3 měsíců), doporučuji využít služeb Portálu farmáře pro výpočet produkce statkových hnojiv.
 
 

 

Rozcestník - MODULU ZVÍŘATA

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    03.07.2014    | Článek:    1529    |     www.WinFAS.cz