Článek: 1360 | Naposledy změněno: 16.05.2014

Produkce statkových hnojiv a produkce živin (dusíku)

Informační systém WinFAS nabízí možnost automatického výpočtu produkce statkových hnojiv s množstvím živin v nich obsazených u evidovaných zvířat.

Pro využití této funkcionality je nutné správně nastavit několik číselníků.

Nastavení číselníků: ZÁKLADNÍ  - definice hnojiv

1. Definice skladových položek (*8718)

• Založte položky pro všechny druhy produkovaných hnojiv.
• Doporučuji vytvořit položky dle přílohy č. 3, tabulky A, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv.

o Např.: Hnůj skotu – telata, jalovice, býci.

 

2. Definice živin (*4038)

• Založte do číselníku živiny, které chcete v hnojivu sledovat (N, P2O5, K2O).

 

3. Definice hnojiv a obsahu živin (*4031)

• Určené skladové položky definujte jako hnojivo, určete:

o druh hnojiva,
o kategorii dusíku,
o a množství živin.

• Doporučuji doplnit obsah živin jednotlivých hnojiv dle přílohy č. 3, tabulky A, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv.

o Např. Obsah živin hnoje skotu – telata, jalovice, býci je:

 6,5 kg/t dusíku,
 4 kg/t fosforu,
 7,6 kg/t draslíku.


Nastavení číselníků: ZÁKLADNÍ – produkce statkových hnojiv

4. Definice dobytčích jednotek (*3301)

• Upravte hodnotu VDJ u jednotlivých kategorií chovaného skotu.
• Důležité pro produkci u kusově evidovaných zvířat.
• „Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje dle přílohy č. k této vyhlášce, tabulky C.“ Vyhláška 377 ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv.
• Doporučuji hodnotu dobytčích jednotek (DJ) dle přílohy č. 1, tabulky c, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv u kusově evidovaných zvířat.

5. Definice druhu a množství produkovaných hnojiv (*3302)

• Upravte na všech kombinacích v záložce „Hnojiva“.
• Zadává se položka a množství (t/rok/DJ) produkovaného hnojiva.
• Doporučuji doplnit množství produkovaných hnojiv dle přílohy č. 1, tabulky A, Vyhlášky 377 o skladování a způsobu skladování hnojiv.

Nastavení číselníků: ROZŠÍŘENÉ – definice pastevních areálů

6. Vymezení půdních bloků určených k pastvě (*4037)

• Vytvořte podmnožinu půdních bloků vymezující pastevní areál.

7. Definice pastevního areálu (*3322)

• Na stáji upravte hodnotu Podmnožina pozemkových celků.
• Podmnožina definuje vazbu mezi stájí a pozemkem.

Výstupy: ZÁKLADNÍ – Zobrazení množství vyprodukovaných hnojiv

8. Sestava IQ Krmné dny

• V sestavě je možné zobrazit údaje o množství produkovaného hnojiva a obsahu dusíku v něm.
• Nastavenou šablonu pro zobrazení produkce statkových hnojiv je možné importovat z internetu.Pozn.: Data zobrazená v sestavě IQ krmných dnů mohou sloužit jako podklad pro evidenci produkce statkových hnojiv.

Výstupy: ROZŠÍŘENÉ – Předání hnojení ze zvířat 

9. Převzetí hnojení ze zvířat na pastvinu (*4014)

• Množství vyprodukovaného hnoje se předá na půdní bloky definované dle pastevního areálu.

 

 

Rozcestník - MODULU ZVÍŘATA

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    16.05.2014    | Článek:    1360    |     www.WinFAS.cz